Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 29. jula 2015. godine održane sednice Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo - razmotrni predlozi zakona i amandmani na predloge zakona


59. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici od 29. jula 2015. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su u pojedinostima predloge zakona:

 • posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije,
 • obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost,
 • izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama,
 • izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu i
 • izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Na Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije podneto je ukupno 85 amandmana. Vlada i Odbor prihvatili su dva, a Odbor je podneo i jedan svoj amandman, i to na član 8, stav 2. Predloga zakona.

Od ukupno pet amandmana podnetih na Predlog zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Vlada i Odbor prihvatili su šest, od ukupno 218 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Odbor je podneo i svojih pet amandmana, i to na članove 4, 29, 54, 60. i 68. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu podneta su četiri amandmana od kojih su Vlada i Odbor prihvatili dva, dok od podnetih pet amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan.

132. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 29. jula 2015. godine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je amandmane na predloge zakona:

 • o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbiji,
 • o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost,
 • o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama,
 • o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu,
 • o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama,
 • o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,
 • o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koje je podnela Vlada.

Na Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbiji podneto je 86 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnom sistemom Republike Srbije pet amandmana podnetih na Predlog zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, 223 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, četiri amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu i pet amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Odbor je, u nastavku sednice, ocenio da, od ukupno 30 amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, samo amandman na član 32. koji je podnela grupa narodnih poslanika PG BT – SDS, ZZS, ZS nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da, od 10 amandmana podnetih na Predlog zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, samo amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Dejan Radenković nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

49. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 29. jula 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima, dva predloga zakona koji su uvršteni u dnevni red Šestnaestog vanrednog zasedanja u 2015. godini.

Na Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru narodni poslanici podneli su ukupno 26 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili tri. Odbor je na sednici podneo i četiri svoja amandmana na članove 12, 21. i 35. Predloga zakona. Takođe, članovi Odbora su podneli amandman na član 20. kojim se menja amandman koji je Odbor podneo na isti član Predloga zakona na sednici održanoj 28. jula 2015. godine.

Na Predlog zakona o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, od strane Vlade i Odbora, prihvaćeno je tri od ukupno sedam podnetih amandmana. Odbor je na sednici podneo i dva svoja amandmana na članove 17. i 18. Predloga zakona.

Sednici je prisustvovala Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave.

25. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Na sednici održanoj 29. jula 2015. godine, članovi Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmotrili su amandmane podnete na predloge zakona:

 • udžbenicima,
 • izmenama Zakona o visokom obrazovanju i
 • izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Na Predlog zakona o udžbenicima narodni poslanici podneli su 109 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili 18. Odbor je podneo i svoja četiri amandmana na članove 20, 22, 29. i 30. Predloga zakona, koje je predstavnik predlagača, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić prihvatio na sednici Odbora.

Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od ukupno 14 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, kao ni četiri amandmana koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 29.07.2015.