Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: FUNKCIONERI ĆE MORATI DA POPIŠU IMETAK I ČLANOVA PORODICE


Novi zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije omogućiće agenciji efikasniji rad i ojačati njenu nezavisnost, a funkcioneri će imati veću odgovornost, kaže direktorka tog tela Tatjana Babić i kao jednu od novina navodi da će funkcioneri morati da popišu imetak i članova porodice, bez obzira na to što ne žive pod istim krovom.

"Precizirano je da se podaci koje funkcioner prijavljuje odnose na svu imovinu i prihode, ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu. Proširuje se i krug povezanih lica, pa je predviđena obaveza funkcionera da dostavi podatke i o roditeljima i deci, bez obzira na to da li žive u istom porodičnom domaćinstvu", navela je ona za NovostiBeta (Miloš Miškov)

Babić ističe da Agencija dobija novo ovlašćenje - moći će od povezanih lica da direktno zahteva podatke, ako se posumnja da funkcioner prikriva stvarnu vrednost svoje imovine i prihoda, a ko odbije kazne su od 20.000 do 50.000.

Prema njenim rečima, Agencija će imati i pravo da direktno pristupa službenoj dokumentaciji organa javne vlasti i drugih pravnih lica koja su važna za postupak koji ona vodi.

Napominjući da se predviđa i obaveza banke da dostavi podatke o svim računima funkcionera i povezanih lica, Babić upozorava da su za banke koje se o to ogluše kazne od milion do dva miliona dinara.

  • Kao važnu izmenu ona navodi i ukidanje mogućnosti da se više funkcija obavlja na osnovu saglasnosti Agencije, uvodi se i zabrana obavljanja savetničkih poslova, a nije dozvoljeno ni obavljanje funkcija u pravnim licima sa učešćem privatnog kapitala.

"Ako bi neko, uprkos izrečenoj meri, nastavio nezakonito da obavlja funkciju, agencija donosi odluku da mu se obustavi isplata zarada, naknada i drugih primanja po osnovu obavljanja te funkcije", ističe direktorka Agencije.

Izvor: Tanjug