Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROŠIRENJE NADLEŽNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA: Notari će uskoro dobiti nove nadležnosti koje se tiču vanbračnih postupaka, porodičnog i bračnog zakonodavstva, kao i registraciju i sve promene vezane za rad privrednih društava


Javni beležnici u Srbiji mogli bi uskoro da dobiju nove nadležnosti za sporazumni razvod braka između supružnika kao i registraciji i sve promene vezane za rad privrednih društava.

Od početka rada, 1. septembra 2014. godine, Javni beležnici u Srbiji overili su gotovo dva miliona isprava, a samo u poslednja tri meseca, od kada su u njihovoj isključivoj nadležnosti overe potpisa, prepisa i rukopisa, 850.000 isprava, rekao je predsednik Javnobeležničke komore Srbije (JKS) Miodrag Đukanović na predstavljanju Izveštaja o implementaciji javnog beležništva u Srbiji.

Đukanović je ukazao da ove godine nisu bile lake za beležništvo u Srbiji, koje je prolazilo kroz različite faze.

Prema njegovim rečima, beležništvo je implementirano u Srbiji na skoro celoj teritoriji, jer još samo na području osam osnovnih sudova nema javnih beležnika.

Pored poslova koje već obavljaju, Đukanović kaže da beležnici žele da dobiju nove nadležnosti koje se tiču vanbračnih postupaka, i koje se odnose na porodično i bračno zakonodavstvo.

"Očekujemo da ćemo u sledećem periodu dobiti da radimo sporazumne razvode braka", napomenuo je Đukanović i dodao da bi notarima u Srbiji trebalo da se prošire nadležnosti u privrednom delu.

"U toku su konsultacije koje bi trebalo da omoguće da se registracija privrednih društava i sve promene u vezi sa privrednim društvima obavljaju u javnobeležničkim kancelarijama. U toku je izrada Zakona o upisu u katastar gde bi takođe, kompletan posao u vezi sa prometom nepokretnosti građani mogli da završe u javnobeležničkim kancelarijama", rekao je Đukanović.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević rekao je na prezentaciji izveštaja da se nada da su ustanovljavanjem ove pravničke profesije smutna vremena u kojima su određeni pretendenti ostajali bez prava svojine na nepokretnosti, ostala iza nas.

Milojević je naglasio važnost nezavisnosti i nepristrasnosti javnog beležnika u postupanju, a posebno je istakao neposrednu odgovornost beležnika ukazujući da za razliku od toga, za državnog službenika odgovara država.

On im je poželeo da rade u vladavini prava, koja je kako je naveo, suštinski preduslov svakog demokratskog društva.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić je rekao da kompletna reforma pravosuđa nije još gotova i napomenuo da će sa njenim napretkom biti unapređivana i profesija javnih beležnika.

"Sa uvođenjem javnog beležništva Srbija se približila određenim standardima EU, rasteretili smo sudove, podigli smo opštu pravnu sigurnost i pravnu kulturu, na bolji način zadovoljavamo potrebe privrede i imamo bolji položaj na doing biznis listi", rekao je Ilić.

Pored toga, kako je istakao javno beležništvo je jedna od metoda za borbu protiv korupcije.

"Od trenutka od kada javno beležništvo postoji u našoj zemlji mnoge 'buvlje pijace' nekretnina su zaustavljene, a mnogo toga što je ranije moglo usled slabosti sistema sada više nije moguće", zaključio je Ilić.

Izvor: Vebsajt RTV, 29.06.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija