Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UPISIMA U KATASTAR: Mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt zakona


 Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dopisom broj 119-01-00353/2016-07 od 29. maja 2017. godine, dostavila Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt zakona o upisima u katastar, radi davanja mišljenja.

Postupajući po ovom zahtevu, uočeno je da su u tekstu Nacrta zakona navedene reči u muškom rodu (npr. advokati, veštak, preduzetnik, posrednik, državljanin, stranac, obveznik, sledbenik, službenik), kao generički neutralni termini i za muški i ženski rod, čime se narušava princip ravnopravnosti polova.

Upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova. Ovaj stav je izražen u mnogim međunarodnim dokumentima koji se odnose na nediskriminatornu upotrebu jezika, kao što su Plan za korigovanje sadašnje neravnoteže između muškaraca i žena u političkom životu Međuparlamentarne unije (MPU) i Preporuke Odbora ministara o eliminisanju seksizma u jeziku R (90)4, koje su usvojene 21. februara 1990. godine.

Imajući u vidu navedeno, potrebno je da odredbe Nacrta zakona budu napisane rodno diferenciranim jezikom, bilo korišćenjem forme i reči u muškom i ženskom rodu ili uvođenjem klauzule da se sve zakonske odredbe podjednako odnose i na muškarce i žene.

Pored navedenog Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nema drugih primedaba na Nacrt zakona iz delokruga svoje nadležnosti.

Izvor: Vebsajt Poverenice za ravnopravnost, 19.06.2017.