Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMPANIJA PARAGRAF DODELILA SERTIFIKATE ZA USPEŠNO IZVEDENU OBUKU STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, TE FAKULTETA ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ


U svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu 29.6.2017. godine održana je svečana dodela Paragraf Lex sertifikata za 100 studenata, koji su obuku za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex pohađali i uspešno okončali u akademskoj 2016/17 godini.

Dodeli su, pored studenata, prisustvovali i prof. dr Tatjana Bugarski prodekanica za nastavu, upravnica biblioteke Radmila Dabanović i asistent Ilija Jovanov koji je obučen I imenovan za sertifikovanog predavača od strane sektora za edukaciju kompanije Paragraf. Svečanoj dodeli prisustvovali su generalni direktor kompanije Paragraf Bratislav Milovanović, PR menadžer kompanije Marija Zlatić i menadžer pravne edukacije i marketinga Miroslav Bojović

Ovo je dvanaesta generacija studenata sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja je završila obuku. Do sada je oko 850 studenata ovog fakulteta steklo sertifikat Paragraf Lex.

U četvrtak, 29. juna 2017. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, održano je svečano uručenje Paragraf Lex sertifikata četvrtoj generaciji studenata koji su uspešno završili obuku za rad na našoj elektronskoj bazi. Obučeno je 111 studenata.

Svečanoj dodeli prisustvovali su generalni direktor kompanije Paragraf, Bratislav Milovanović, PR menadžer kompanije Marija Zlatić i menadžer pravne edukacije i marketinga, Miroslav Bojović. Dodeli su prisustvovali i dr Zoran Vavan i dr Predrag Alargić, inače serttifikovani predavač na kursu sa Fakulteta, kao i Ivana Karapandžić PR Višeg suda u Novom Sadu, advokat Ivan Đurđević, kao i predstavnica Pokrajinskog zaštitnika građana.

Prilikom dodele sertifikata studentima se najpre u ime Fakulteta obratio dr Zoran Vavan, koji je izrazio zadovoljstvo zbog uspešno uspostavljene saradnje i rezultata koje su studenti ostvarili. Studentima se potom obratio i direktor kompanije Paragraf Bratislav Milovanović, koji je, pohvalivši rad i odziv studenata prema kursu, naglasio značaj sertifikata i njegovog doprinosa prilikom zapošljavanja.

Obuka studenata u korišćenju pravne baze Paragraf Lex bila je organizovana u okviru besplatnog 15-časovnog kursa koji se tokom letnjeg semestra tekuće školske godine obavljao u računarskoj učionici fakulteta. Ovaj kurs realizovan je na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i kompanije Paragraf. Program obuke realizovao je saradnik sa Fakulteta dr Predrag Alargić, koji je obučen i imenovan za sertifikovanog edukatora od strane sektora za edukaciju kompanije Paragraf.

U skladu sa orijentacijom naše kompanije ka praktičnom osposobljavanju i edukovanju studenata, dogovor uprave fakulteta i kompanije Paragraf je da se i naredne godine nastavi sa obukom studenata u korišćenju pravne baze Paragraf Lex, uz mogućnost dodatne saradnje i u drugim segmentima poslovanja.

Izvor: Redakcija, 29.06.2017.