Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI: Podzakonska akta, kojima se uređuje doniranje spermatozoida, jajnih ćelija i embriona, biće doneta do kraja 2018. godine


Žene u Srbiji koje žele potomstvo, a nemaju partnera s kojim bi tu želju ostvarile, više neće morati da idu u Češku ili Makedoniju po donirane spermatozoide. Do kraja godine i u našoj zemlji biće omogućena ovakva vrsta donacije, kako spermatozoida i jajnih ćelija, tako i embriona.

Doniranje polnih ćelija najkasnije do decembra ove godine biće moguće i u Srbiji, a zakonom, koji je već usvojen, regulisano je i otvaranje prve banke sperme u našoj zemlji.

Kako objašnjava direktorka Uprave za biomedicinu, dr Vesna Rakonjac, potrebno je još doneti podzakonska akta, kojim će se bliže regulisati ova oblast.

- Od kako je usvojen Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji ("Sl. glasnik RS", br. 40/2017 i 113/2017 - dr. zakon), ostavljen je još godinu i po dana da se napišu podzakonska akta, koja će to bliže regulisati. Rok ističe u decembru, a Republička stručna komisija već uveliko radi na tome - najavljuje dr Rakonjac.

 - Majka bez partnera -

Procedura za veštačku oplodnju singl žene je slična kao i kod parova, jedino se ovde pojavljuje donor.

 - Spisak želja pa izbor donora -

Davaoci polnih ćelija su mahom anonimni, mada u pojedinim klinikama možete da pogledate i neke fotografije pojedinaca koji su želeli da pokažu svoj identitet. Žena može sama da bira njegove karakterne osobine, fizički izgled i godine. Kada napiše "spisak želja", iz klinike će dobiti predloge onih donora koji najviše odgovaraju njenom opisu.

Procedura i pravila o doniranju podrazumevaju da jedan donor može da ostavi polnu ćeliju samo u jednoj banci, a o tome preciznu evidenciju vodi Uprava za biomedicinu koja će imati šifrirane podatke o donorima.

Kada se odabere donor, žena prolazi kroz vantelesnu oplodnju gotovo identično kao i da kada ima partnera.

 - Banka polnih ćelija u Višegradskoj -

Predviđeno je da se oformi i banka polnih ćelija, koja će se nalaziti u okviru Klinike za ginekologiju u Višegradskoj.

U prošlosti žena koja je želela da ostane trudna i da rodi dete, nije imala drugog izbora nego da to uradi sa sopstvenim jajnim ćelijama. To je značilo da žene, koje su zbog broja godina ili iz nekog drugog medicinskog ili genetskog razloga ostale bez svojih vlastitih reproduktivnih ćelija nisu bile u mogućnosti da ostvare trudnoću i da rode dete.

Takođe, to je važilo i za žene koje su nosioci nekih ozbiljnih i naslednih bolesti, a koje nisu želele da je prenesu na svoje potomstvo.

Međutim, to je sada promenjeno i svim ženama je data mogućnost da se ostvare kao majke.

 - Donacija jajnih ćelija -

Na osnovu Zakona davalac jajnih ćelija je žena čije se jajne ćelije upotrebljavaju za oplodnju druge žene. Davalac jajnih ćelija može biti i žena koja učestvuje u postupku BMPO iz koga je nastao višak njenih jajnih ćelija, a koje ona želi da da. Davalac jajnih ćelija mora dati pismeni pristanak za darivanje.

 - Doniranje spermatozoida -

Predstavlja tip vantelesne oplodnje korišćenjem spermatozoida anonimnog donora. O ovoj vrsti donacije treba razmisliti i u slučajevima kada se u porodičnoj anamnezi muškarca detektuju nasledne bolesti koje se mogu preneti na potomstvo.

Davalac semenih ćelija je muškarac čije se semene ćelije upotrebljavaju za oplodnju žene koja nije njegova supruga, odnosno vanbračna partnerka. Davalac semenih ćelija mora dati pismeni pristanak za doniranje.

 - Donacija embriona -

Davaoci embriona su supružnici, odnosno vanbračni partneri koji su odustali od korišćenja svojih embriona koji su nastali u postupku homologne oplodnje i koji ne žele više da ih koriste za sopstvenu oplodnju.

Davaoci embriona moraju dati pismeni pristanak za upotrebu svog embriona u oplodnji drugih supružnika, odnosno vanbračnih partnera, odnosno žene koja živi sama.

 - Šansa da se kasnije postane roditelj - zamrzavanjem polnih ćelija -

Žene i muškarci, pa čak i maloletnici, koje sada ne žele da imaju dete, a postoji opasnost od neplodnosti ili neki drugi medicinski problem, moći će da zamrznu jajne ćelije, odnosno spermatozoide i time kasnije sebi omoguće da postanu roditelji.

Zamrzavanje polnih ćelija biće omogućeno i onima koji su u postupku vantelesne oplodnje. Prema najavama, ovo će biti omogućeno već od 15. juna, a svaka bolnica u kojoj se obavlja vantelesna oplodnja, moći će da zamrzava polne ćelije svojih pacijenata.

Izvor: Vebsajt Blic, Sonja Todorović, 29.05.2018.
Naslov: Redakcija