Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD BEOGRAD: Dom novinara pripada i UNS-u i NUNS-u. Presuda je pravnosnažna, protiv nje žalba nije dozvoljena, a NUNS može da pokrene proceduru za upis prava svojine odmah nakon što dobije klauzulu pravnosnažnosti pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. Protiv navedene presude UNS može izjaviti reviziju Vrhovnom kasacionom sudu


Apelacioni sud u Beogradu doneo je presudu da je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) zajednički vlasnik Doma novinara, zajedno sa Udruženjem novinara Srbije (UNS), saopštio je NUNS.

Presuda je pravnosnažna, protiv nje žalba nije dozvoljena, a NUNS može da pokrene proceduru za upis prava svojine odmah nakon što dobije klauzulu pravnosnažnosti pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

U opširnom obrazloženju, Sudsko veće podseća na norme domaćeg zakonodavstva, statute UNS-a i NUNS-a, ali i na Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. 

U presudi se, između ostalog, navodi "da su novinari koji su osnovali NUNS, usled svih događaja u spornom periodu u cilju očuvanja profesije bili u obavezi da izveštavaju na način na koji ih profesija, etika i norme obavezuju, pa posledično i bili prinuđeni da, kako bi očuvali dostojnost struke, osnuju NUNS, crpeći kontinuitet u delovanju iz vremena dok su svi bili članovi UNS-a, shodno čemu NUNS nije nikakvo novo udruženje, već udruženje proisteklo iz UNS-a, te da se i zgrada u Resavskoj može smatrati zajedničkom tekovinom svih novinara"

Predmetnom presudom, Apelacioni sud je obavezao UNS da NUNS-u, na ime parničnih troškova, isplati iznos od 853.350 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom od 13.04.2011. godine.

Protiv navedene presude UNS može izjaviti reviziju Vrhovnom kasacionom sudu.

Izvor: Vebsajt NUNS, 26.05.2016.
Naslov: Redakcija