Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podneta inicijativa za ocenu ustavnosti Plana detaljne regulacije za izgradnju gondole u Beogradu


Poslanici dela opozicije podneli su inicijativu Ustavnom sudu kojom traže ocenu ustavnosti plana detaljne regulacije za izgradnju gondole u Beogradu.

Poslanica Sonja Pavlović rekla je da je inicijativu potpisalo 25 poslanika, nakon što su detaljno analizirali dostupnu dokumentaciju. Pavlović je rekla da je plan detaljne regulacije nezakonit, jer nije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018), Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018) i planom višeg reda - planom generalne regulacije.

"Mi očekujemo da Ustavni sud promptno reaguje", ukazala je Pavlović.

Prema njenim rečima, planom generalne regulacije zabranjena je izgradnja gondole, a Zavod za zaštitu spomenika kulture je planom detaljne regulacije dozvolio izgradnju.

Pavlović je ukazala da se projektom predviđa da se stanica Kalemegdan nalazi na arheološkom lokalitetu i da zbog te činjenice ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević ima moć da zaustavi taj projekat. Dodala je da je predviđeno da se stanica Ušće napravi u parku gde će se naći restoran i prodavnica sportske opreme.

"To podrazumeva da se obezbedi parkiranje za 1.000 vozila, što znači popločavanje tog dela parka sve do Muzeja savremene umetnosti", dodala je ona.

Pavlović je najavila da poslanici nameravaju da podnesu i krivičnu prijavu jer u dokumentaciji nema studije uticaja koja bi trebalo da bude njen obavezan deo.

Izvor: Vebsajt N1, 23.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija