Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O ZABRANI IZVOZA LEKOVA: Daje se ovlašćenje Vladi da u izuzetnim slučajevima može posebnim aktom da dozvoli izvoz i ponovni izvoz lekova


Vlada Republike Srbije je, na sednici 28. marta 2020. godine, donela Odluku o dopunama Odluke o zabrani izvoza lekova ("Sl. glasnik RS", br. 47/2020 - dalje: dopuna Odluke).

Osnovna Odluka ("Sl. glasnik RS", br. 32/2020) od 16. marta 2020. godine stupila je na snagu 17. marta 2020. godine sa ciljem da se uvede privremena zabrana izvoza i ponovnog izvoza lekova u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno da se ublaže posledice koje eventualno mogu da nastanu usled povećanih potreba za lekovima prouzrokovanim širenjem virusa SARS-Cov-2. Odluka je već imala izmene i dopune ("Sl. glasnik RS", br. 33/2020).

Dopune Odluke su donete na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Dopune Odluke se odnose na dve nove tačke, kojima se propisuje sledeće:

-           tačkom 1a – daje se ovlašćenje Vladi da u izuzetnim slučajevima može posebnim aktom da dozvoli izvoz i ponovni izvoz lekova;

-           tačkom 1b – propisuje se obaveza da proizvođači, uvoznici i izvoznici daju izjavu da će vršiti kontinuirano snabdevanje domaćeg tržišta svim lekovima koje proizvode ili uvoze.

Dopune Odluke stupile su na snagu 29. marta 2020. godine.

S obzirom da Vlada, a posebno nadležna ministarstva (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo finansija), pažljivo prate kretanje na tržištu i potrebe za lekovima, može se očekivati da se ova mera izmeni/dopuni i produži po potrebi.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 29.03.2020.

Slika 152

UVODE SE ONLINE SASLUŠANJA OSUMNJIČENIH ZA KRIVIČNA DELA

Epidemija virusom korona uticala je na rad brojnih institucija, međutim pravosuđe uvodi novi sistem saslušavanja osumnjičenih, za koji se očekuje da omogući efikasnije procesuiranje onih koji krše mere samoizolacije.

Sudovi u Srbiji će u narednom periodu obezbediti posebne prostorije gde će se obavljati saslušanja osumnjičenih za krivična dela, kako bi se izbegao fizički kontakt sudija, tužilaca i advokata sa osobama koje su prekršile samoizolaciju.

A kako će to izgledati, pokazuje primer Osnovnog suda u Novom Sadu, koji već nekoliko dana na ovaj način kod sudije privodi osumnjičene.

"Osobe koje su prekršile izolaciju dovodi policija u sud, nakon čega se one smeštaju u posebnu prostoriju u sudu. Tamo se nalazi računar sa kamerom. U drugoj prostoriji su smešteni sudija, tužilac i branilac osumnjičenog koji putem video linka saslušavaju", rekla je Jelena Ostojin, portparolka Višeg suda u Novom Sadu.

Ona je navela i da su njene kolege na ovaj način već saslušale više od 10 osoba.

Da će ovakav vid saslušavanja početi i u drugim sudovima da se primenjuje potvrdili su i u beogradskim osnovnim sudovima, gde je kako kažu, u toku instalacija pomenutog video linka. U Osnovnom sudu u Nišu je takođe potvrđeno da je obezbeđena sudnica koja ima dva posebna ulaza, da se radi na instaliranju "skajp" linije i da se čekaju dalja uputstva.

"Obezbedili smo sudnicu koja je najbliža ulazu iz dvorišta a koja ima poseban ulaz za sudiju i zapisničara i poseban za okrivljene. U skladu sa instrukcijom iz Ministarstva pravde instalira se skajp linija radi saslušanja na daljinu", rekao je predsednik suda Saša Dujaković.

Izvor: Vebsajt Nova, Tanja Milovanović, 26.03.2020.
Naslov: Redakcija