Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Počela edukacija sudija za primenu Zakona


Sudije širom Srbije iz osnovnih, prekršajnih, viših apelacionih sudova kao i Vrhovnog kasacionog suda spremaju se za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014) koji bi trebalo da počne da se primenjuje 5. juna ove godine.

Sudije širom Srbije iz osnovnih, prekršajnih, viših apelacionih sudova kao i Vrhovnog kasacionog suda spremaju se za primenu Zakona o zaštiti uzbunjivača koji bi trebalo da počne da se primenjuje 5. juna ove godine.

Njih oko 450 sudija je putem seminara već upoznato sa posebnim znanjima koja se tiču oblasti zaštite uzbunjivača i tako steklo licencu za postupanje u radnopravnim sporovima i sporovima u kojima se primenjuju odredbe Zakona o zašititi uzbunjivača, rekla je savetnik u Ministarstvu pravde Marijana Šarac.

Ona je dodala da će se i naredna dva meseca, do početka primene zakona nastaviti edukacija i licenciranje sudija putem seminara, koje organizuje Ministarstvo pravde je u saradnji sa američkom agencijom za podršku u reformi pravosuđa USAID i Pravosdunom akademijom.

Seminari se, kako je navela, održavaju da bi sudije stekle posebna znanja za postupanje u tim specifičnim sporovima u kojima se štite prava uzbunjivača, odnosno lica koja prijave korupciju ili neko nezakonito postupanje i zbog toga trpe odmazdu.

Zakon je usvojen krajem novembra prošle godine, a stupio je na snagu u decembru. Njegova primana je, međutim, odložena za šest meseci kako bi se na što bolji način stvorili neophodni uslovi za njegovu primenu u praksi i upoznala javnost.

Tim povodom je izrađen i priručnik o zaštiti prava uzbunivača, čiji su autori Mirjana Martić iz Prekršajnog suda u Beogradu i Mirjana Šarac iz Prekršajnog suda u Beogradu upućena u Ministarstvo pravde, dok je recenzent sudija VKS Snežana Andrejević.

Izvor: Večernje novosti, 27.03.2015.