Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 29.1.2014. GODINE


Vlada AP Vojvodine je na sednici, kojom je predsedavao dr Bojan Pajtić, utvrdila Godišnji program korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode AP Vojvodine za 2014. godinu, obim sredstava za sprovođenje ovog Programa, kao i način njihovog raspoređivanja. Sredstva za realizaciju Programa obezbeđuju se prevashodno iz prihoda od naknada za vode i, na osnovu procene, planirana su u iznosu od 2,9 milijarde dinara. Raspoređivanje tih sredstava u skladu je sa namenama koje su predviđene Zakonom o vodama, i to za: sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, izgradnju i rekonstrukciju objekata fekalne kanalizacije, usluge utvrđivanja količina izvađenog materijala iz vodotoka i finansiranje programa poslovanja JVP "Vode Vojvodine" za 2014. godinu.

Vlada Vojvodine dala je saglasnost na programe poslovanja u 2014. godini dva pokrajinska javna preduzeća: "Vode Vojvodine" i "Vojvodinašume". S obzirom na kompleksnost i značaj vodoprivrede u Vojvodini, u kojoj je više od 45 odsto teritorije ugroženo od poplava spoljnih voda i 85 odsto površine od poplava od unutrašnjih voda, u 2014. godine JVP "Vode Vojvodine" planirale su 4.6 milijarde dinara za redovno održavanje i funkcionisanje vodnih objekata i vodoprivrednog sistema. Posle 20 godina, prvi put se planiraju i kapitalne investicije u visini od nešto više od 200 miliona dinara za nove kanalske mreže, projektovane još 90-tih godina prošlog veka. Godišnjim programom "Vojvodinašuma" planirane su sve delatnosti šumarstva, lovstva i zaštite prirode koje su date na gazdovanje ovom preduzeću. Izvorni prihodi ovog preduzeća iznose oko 4,4 milijarde dinara, od čega se očekuje bruto dobit u iznosu od 34 miliona dinara. U skladu sa odlukom Vlade Vojvodine, program preduzeća obuhvata, između ostalog, gajenje i pošumljavanje na 1867 hektara i podizanje novih šuma na oko 500 hektara.

Pokrajinska Vlada donela je odluku o akcionom planu za razvoj školskog sporta u Vojvodini u ovoj godini, čime započinje realizacija Strategije razvoja školskog sporta koju je Skupština AP Vojvodine usvojila u decembru 2013. godine. Sredstva su utvrđena finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u iznosu od 38 miliona dinara, koji će biti raspoređeni za pripremu i realizaciju školske sportske olimpijade - SOŠOV-a, za opremanje fiskulturnih sala funkcionalnim spravama i rekvizitima, pokretanje programa "Aktivne škole", analizu funkcionisanja školskog sporta u Vojvodini i za druge aktivnosti.

Iz tekuće budžetske rezerve, Vlada Vojvodine izdvojila je milion dinara za Fondaciju "Dr Zoran Đinđić". Ova sredstva namenjena su za sufinansiranje projekta "Putovanjem do znanja - podrška talentima". Savezu jevrejskih opština Srbije obezbedila je, takođe, milion dinara koji su namenjeni Javrejskoj opštini iz Subotice za finansiranje dela troškova izgradnje ograde Jevrejskog groblja u ovom gradu.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 29.1.2014.