Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik pokrenuo postupak nadzora prema MUP-u i Gradskoj upravi grada Beograda povodom kamera "nepoznatog porekla"


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa u medijima objavljenim vestima o postavljanju više desetina kamera na ulicama Beograda, čiji korisnik je nepoznat, obaveštava javnost da je tim povodom u toku postupak nadzora prema Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Gradskoj upravi grada Beograda.

U neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima MUP-a, već su pribavljene informacije da MUP ne stoji iza postavljanja ovih kamera, te je postupak nadzora prema Ministarstvu pokrenut praktično samo radi pribavljanja formalne potvrde navedene činjenice.

Postupak nadzora prema Gradskoj upravi grada Beograda treba da otkloni dileme povodom činjenice da su se u medijima pojavljivale kontroverzne izjave predstavnika Gradske uprave. Mediji su tako preneli izjavu sekretara Sekretarijata za vanredne situacije, da Gradskoj upravi nije poznato ko postavlja kamere, ali i izjavu gradskog menadžera koja upućuje na zaključak da ih postavlja upravo Grad, te da namerava da postavi još jedan, veći broj kamera.

U postupku nadzora, posebno imajući u vidu da neprecizne i kontradiktorne odredbe nekoliko zakona čine diskutabilnim ovlašćenja lokalne samouprave za postavljanje ovako robunog sistema video-nadzora, potrebno je pribaviti odgovore na više otvorenih pitanja, kao što su:

- pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti koja se vrši snimanjem predmetnim kamerama;

- kada je i na koji način uspostavljen predmetni sistem za video-nadzor;

- koji podaci o ličnosti se prikupljaju, odnosno koje radnje obrade podataka se preduzimaju;

- koliko dugo se čuvaju pohranjeni snimci;

- koja sve lica imaju pravo pristupa predmetnim podacima i kakva su njihova pristupna prava;

- koje su organizacione, kadrovske i tehničke mere preduzete, radi zaštite podataka od mogućih zloupotreba, uništenja, gubitka, nedopuštenog pristupa, neovlašćenih promena, objavljivanja i svake druge zloupotrebe podataka;

- da li je formirana evidencija o obradi predmetnih podataka o ličnosti koji se obrađuju u okviru sistema za video-nadzor, a skladu sa odredbama člana 48. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i neka druga.

O rezultatima postupka nadzora i merama koje će eventualno preduzeti povodom toga, Poverenik će obavestiti javnost.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 27.12.2017.
Naslov: Redakcija