Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Poseban staž nije staž osiguranja i ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju, već samo doprinosi uvećanju njenog iznosa, jer se kao uslov za penzionisanje i dalje uzimaju samo navršene godine radnog staža i uplaćenih doprinosa


Tek za 15 godina žene u Srbiji će moći da počnu da podnose zahteve za utvrđivanje posebnog staža, odnosno moći će da uvećaju svoja primanja kada napuste radno mesto na osnovu toga da li su rodile jedno, ili dvoje ili troje dece. I tada će važiti pravo bez obzira na to kada su ona rođena. Ovaj staž, međutim, neće automatski ulaziti u ukupan, već će se on isključivo utvrđivati po zahtevu osiguranika i donošenjem posebnog rešenja.

Praktično, žena koja je rodila više mališana, ima ista prava kao i ona s troje, jer broj dece ne utiče na utvrđivanje posebnog staža. Majke poseban staž mogu da ostvare samo na jedno treće dete, a ukoliko budu u penziju otišle posle 2032. godine imaće i dodatni poseban staž za prvo dvoje.

Što se tiče trećeg deteta i tu postoji pravo na poseban staž i na prva dva deteta, ali, tek od 2032. godine. Međutim, ukoliko neka pripadnica lepšeg pola želi da sebi preračuna iznos penzije na osnovu posebnog staža, to neće moći, pošto će to biti moguće tek kada se ostvare svi uslovi. Inače, ovu privilegiju reguliše član 60 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon) i žena koja je rodila treće dete ima poseban staž od dve godine.

Zakon istovremeno predviđa i poseban staž od šest meseci i damama koje su rodile jedno, odnosno godinu dana ženama koje su rodile dvoje dece.

Poseban staž se uzima u obzir prilikom obračuna penzije i utiče na određivanje visine penzije, ali, ova privilegija ne utiče na raniji odlazak u penziju, iako bi majkama s troje i više dece mnogo više značilo kada bi im ove dve godine pomogle da ranije napuste radno mesto, da, recimo, kada napune 63 godine mogu u penziju kao da imaju 65 godina. Ali, nažalost, Zakon to ne predviđa. Budućim penzionerkama s posebnim stažom biće veći koeficijent koji se, kada steknu uslov za penziju obračunava na kraju, a koji znači kao da je žena radila dve godine duže. Taj viši koeficijent će joj doneti i veća primanja.

U PIO fondu objašnjavaju, da poseban staž nije staž osiguranja i ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju, već samo doprinosi uvećanju njenog iznosa, jer se kao uslov za penzionisanje i dalje uzimaju samo navršene godine radnog staža i uplaćenih doprinosa.

Primera radi, ukoliko se ženi s šestoro dece na osnovu 22 godine staža utvrdi penzija u visini od 25.000 dinara, poseban staž u trajanju od dve godine penziju će joj povećati 10 odsto, pa bi ona iznosila 27.500 dinara. Žena koja ima dvoje dece, na isti broj godina staža, dobila bi povećanje od pet odsto, to jest 26.250 dinara penzije, ali tek od 2032. godine.

Zakonom je ukupno trajanje penzijskog staža za utvrđivanje visine penzije ograničeno na 45 godina, što znači da ovo ograničenje važi i pri uračunavanju posebnog staža. Budući penzioneri trebalo bi i o tome da vode računa.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

3. Poseban staž

Član 60

Osiguraniku - ženi koja je rodila treće dete, po tom osnovu uračunava se u posebni staž vreme u trajanju od dve godine.

Osiguraniku - ženi uračunava se u posebni staž vreme u trajanju od: 

1) šest meseci, koja je rodila jedno dete; 

2) godinu dana, koja je rodila dvoje dece.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 27.12.2017.
Naslov: Redakcija