Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 24: Kada je reč o izveštavanju o ispunjenosti pripreme Akcionog plana, format je dogovoren sa predstavnicima Evropske komisije, a izveštaji će biti podnošeni dva puta godišnje – u januaru i junu, pri čemu se trenutno radi na pripremi prvog šestomesečnog izveštaja. U realizovane aktivnosti spada uspostavljanje Kancelarije za droge i Stalne mešovite radne grupe za borbu protiv terorizma. Tokom 2017. godine osim donošenja zakonskih i podzakonskih akata težište će biti i na obuci i jačanju opreme MUP-a


Predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 24 u pristupnim pregovorima sa EU Zoran Lazarov ocenio je da je 2016. godina bila uspešna kada je u pitanju to poglavlje, podsetivši na to da je, između ostalog, usvojen i Akcioni plan.

Lazarov, koji je i v. d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, naglasio je na sastanku Pregovaračke grupe za Poglavlje 24, kao i radne grupe za ovo poglavlje Nacionalnog konventa o EU, da je Srbija počela da ispunjava akcioni plan za ovo poglavlje i pre nego što je on zvanično usvojen.

On je, izrazivši zadovoljstvo procentom ispunjenja realizovanih aktivnosti, precizirao da su urađene značajne stvari, poput uspostavljanja novih organizacionih struktura – Kancelarije za droge i Stalne mešovite radne grupe za borbu protiv terorizma.

Usvojen je i novi Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), pripremljen niz dokumenata koja se odnose na reformu ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a koji će biti usvojeni i implementirani u 2017. godini.

Lazarov je naveo da će ono što nije urađeno ove godine biti učinjeno naredne, a osim donošenja zakonskih i podzakonskih akata težište će biti i na obuci i jačanju opreme.

On je, podsetivši na to da je pre dva meseca u Srbiji boravila misija EU o granicama, preneo da je ta misija dala preporuke, koje su, kako je naveo, bile podsticaj Srbiji da osnaži graničnu policiju i sve druge institucije koje se bave integrisanim upravljanjem granicom.

Kada je reč o izveštavanju o ispunjenosti pripreme Akcionog plana, kako je dodao, format je dogovoren sa predstavnicima Evropske komisije, a izveštaji će biti podnošeni dva puta godišnje – u januaru i junu, pri čemu se trenutno radi na pripremi prvog šestomesečnog izveštaja.

Akcioni plan je podložan promenama usled izuzetne dinamike promene zakonodavstva EU. Sa tim moramo da se usklađujemo i pojedine aktivnosti će se samim tim menjati, naravno u dogovoru sa pregovaračkim timom i Evropskom komisijom, naveo je Lazarov.

Šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU Tanja Miščević istakla je da je dosta stvari drugačije posle otvaranja poglavlja, i da sada treba da naučimo načine praćenja i izveštavanja.

Kada su u junu otvorena poglavlja 23 i 24 krenuli smo u dublju implementaciju, a primena akcionih planova počela je dok je trajala priprema, objasnila je Miščević.

Ona je rekla da će Srbija dva puta godišnje, na svakih šest meseci, predavati izveštaj Briselu, kako bi ocenili naše ispunjavanje mera, uz napomenu da dokumenta u pregovaračkom procesu do otvaranja poglavlja nisu dostupna javnosti, ali da se uvid dobija čim se otvori poglavlje.

Za nas transparentnost i inkluzivnost nisu strane reči, već smo dokazali da nam je partnerstvo potrebno u izradi dokumenata, i trudimo se da dokažemo da je još mnogo vrednije i u implementaciji mera akcionih planova, poručila je Miščević.

Izvor: Vebsajt Vlade, 27.12.2016.
Naslov: Redakcija