Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Kako do nove zdravstvene knjižice i koji je rok za vađenje?


Građani koji još uvek nisu krenuli u postupak zamene stare zdravstvene knjižice novom, mogu to da urade lično u ispostavama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali što je mnogo bitnije, isto će moći da urade elektronski, bez odlaska, posredstvom portala eUprava

Elektronska procedura je jednostavna i prilagođena korisnicima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru. Važno je napomenuti da se za svakog osiguranika, ali ne i osigurano lice, koji elektronski podnosi zahtev mora napraviti korisnički nalog u okviru portala eUprava, koji je povezan sa jedinstvenim matičnim brojem građana (JMBG) kao i sa ličnim brojem osiguranika (LBO).

Troškovi izrade zdravstvene knjižice iznose 400 dinara po jednom primerku, za građane koji žele lično da je preuzmu u nadležnoj filijali RFZO. Građani koji se opredele za dostavu zdravstvene kartice na odabranu adresu, uplaćuju iznos od 469 dinara za jednu zdravstvenu karticu. Ukoliko građani žele da izvrše uslugu i za više članova svoje porodice koji su preko njih osigurani (osigurana lica), na jednoj uplatnici će biti iznos za plaćanje za sve članove porodice za koje je podnet zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva za izdavanje nove zdravstvene knjižice propisan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i u pitanju je 31. decembar 2016. godine.

Koraci za podnošenje zahteva za izdavanje nove zdravstvene knjižice tj. nove elektronske karticu zdravstvenog osiguranja:

  1. Posetite stranicu: www.euprava.gov.rs
  2. Kliknite na baner na početnoj stranici Portala eUprava. Odaberite filijalu ili ispostavu kojoj pripadate, na osnovu podatka iz stare zdravstvene knjižice;
  3. Popunite elektronski obrazac unosom ličnog broja osiguranika (LBO) sa stare knjižice (obrazac je dostupan i na jezicima manjina). U ovom koraku se možete odlučiti da li želite da novu karticu zdravstvenog osiguranja preuzmete lično, ili da vam bude dostavljena na adresu na kojoj ste prijavljeni u bazi RFZO, odnosno adresu koja je ponuđena kao opcija na ekranu;
  4. Nakon toga, dobićete generisanu uplatnicu; NAPOMENA: uplatu je potrebno izvršiti prema instrukcijama dobijenim preko Portala (broj računa i poziv na broj);
  5. Nakon obavljene uplate, u okviru svog profila na Portalu eUprava, možete pratiti status zahteva: kada je proknjižena uplata, kada je RFZO uzeo zahtev u obradu, kao i kada je RFZO izradio karticu zdravstvenog osiguranja.
  6. Kada je kartica izrađena, dobićete informaciju na svom profilu na Portalu eUprava, odnosno putem mejla ili SMS-a (ukoliko ste tu opciju podesili na svom korisničkom nalogu na Portalu eUprava) da možete da je preuzmete, ili da vam je poslata na odabranu adresu.
Izvor: Redakcija, 29.11.2016.