Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA POSLOVNE BANAKE ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA U NABAVCI OPREME U 2015. GODINI: Rok za podnošenje prijava je 12. oktobar 2015. godine


Ministarstvo privrede raspisuje javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2015. godini.

Ministarstvo privrede u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini dodeljuje bespovratna sredstva mikro preduzećima, malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za nabavku proizvodne opreme/mašina sa ciljem olakšavanja finansiranja nabavke proizvodne opreme i jačanja njihove konkurentnosti.

Program sprovodi Ministarstvo u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama.

Bespovratna sredstva će se odobravati zajedno sa kreditom odobrenim od strane partnerske/ih banke/banaka, izabranih na osnovu ovog poziva.

Ovim putem Ministarstvo privrede poziva sve zainteresovane banke da se prijave za učešće u realizaciji Programa.

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:

1) Unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga;

2) Povećanje vrednosti i obima prometa;

3) Smanjenje rizika kreditiranja nabavke opreme;

4) Smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade;

5) Promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog sredstva obezbeđenja kredita;

6) Poboljšanje kreditne ponude banaka za finansiranje nabavke opreme;

7) Jačanje partnerstva između banaka i države u unapređenju izvora finansiranja.

Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 200.000.000 dinara. Privredni subjekti mogu ostvariti pravo na dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 25% od vrednosti investicije. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 250.000 dinara, niti veći od 2.500.000 dinara. Minimalna sopstvena sredstva privrednog subjekta koji podnosi zahtev iznose 5% od ukupne investicije, dok će preostalih 70% vrednosti investicije biti obezbeđen iz kredita poslovne banke.

U slučaju da su ukupni troškovi nabavke opreme viši od 10.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke.

Procenat učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u troškovima nabavke opreme, određivaće se u odnosu na cenu iz dostavljene profakture/predugovora.

Korisnik sredstava ima zabranu 2 godine, od dana sklapanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, da otuđi opremu što kontrolišu banke i Nacionalna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke opreme i to:

1. nove proizvodne opreme i/ili mašina;

2. polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od 5 godine i

3. novih delovova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane poslovne banke koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:

- period počeka - 6 meseci;

- primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;

- isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja kredita;

- potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;

- privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ga ne mogu otplatiti u prvih 6 meseci od potpisivanja ugovora sa bankom.

Odluku o izbor poslovnih banaka za kreditne poslove donosi Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka koju rešenjem obrazuje ministar privrede. Sa bankama koje budu odabrane, Ministarstvo i Nacionalna agencija za regionalni razvoj zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama, kojim se bliže određuju uslovi i način odobravanja kredita.

Rok za podnošenje prijava je 12. oktobar 2015. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011 3642-736 ili putem e-majl adrese: dubravka.bucalovic@privreda.gov.rs

DOKUMENTI

Javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji Programa podrške malim preduzećima u nabavci opreme u 2015. godini možete preuzeti ovde.

Obrazac možete preuzeti ovde.

Nacrt ugovora o realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva privrede, 28.09.2015.