Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA: Rasprava će trajati do 6. septembra 2017. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u periodu do 6. septembra 2017. godine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama.

U postupku pripreme Nacrta zakona ministar državne uprave i lokalne samouprave je doneo Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta nacrta zakona o radnopravnom statusu i platama zaposlenih u javnim službama koja je u okviru zadatka da pripremi tekst nacrta tog zakona, pripremila tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama. U radu Posebne radne grupe učestvovali su predstavnici organa čiji je delokrug povezan sa sadržinom ovog zakona. Pored predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u radu na pripremi Nacrta zakona učestvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija, Ministarstva zdravlјa, Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva omladine i sporta, kao i predstavnik pravosuđa odnosno sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Konsultativni proces o tekstu zakona započet je u toku pripreme radne verzije nacrta ovog zakona. S tim u vezi, održano je 16 sastanaka sa predstavnicima sindikata iz oblasti javnih službi (prosvete, zdravstva i socijalne zaštite, kulture) kao i sa predstavnicima sindikata organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, predstavnici sindikata, stručnjaci u ovoj oblasti, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom "Predstavlјanje i diskusija o Nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama", koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 4. septembra 2017. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Pozivaju se učesnici da uzmu učešće u javnoj raspravi, u okviru koje mogu dostavlјati predloge, sugestije i komentare za unapređenje teksta Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama, na obrascu, na e-mail adresu ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave, 18.08.2017.
Naslov, Izvod iz vesti: Redakcija