Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TRGOVINI: Turistički aranžmani u inostranstvu ubuduće će se plaćati po zvaničnom srednjem kursu dinara


Prilikom isticanja cene i naplaćivanja turističkih aranžmana u inostranstvu ubuduće će se primenjivati zvanični srednji kurs dinara. To je propisano novim Zakonom o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019 - dalje: Zakon), koji je usvojila Narodna skupština Republike Srbije. Ovakvo rešenje prihvaćeno je tokom izrade predloga zakona, a na predlog Narodne banke Srbije.

Na ovaj način rešeno je dugogodišnje pitanje naplate turističkih aranžmana po prodajnim kursevima banaka za devize ili efektivni strani novac. Rešenjem iz novog Zakona cene turističkih aranžmana postaju u potpunosti uporedive i predvidljive jer neće zavisiti od dnevnih prodajnih kurseva koje utvrđuju banke.

Ovim rešenjem, korisnici usluga turističkih agencija imaće mogućnost da sa velikom izvesnošću planiraju iznos izdatka u porodičnom budžetu za plaćanje turističkih aranžmana koji se realizuju u inostranstvu, budući da će im cena takvog aranžmana biti iskazana i naplaćena primenom zvaničnog srednjeg kursa dinara, koji je zahvaljujući naporima i aktivnostima Narodne banke Srbije, već nekoliko godina unazad na stabilnom nivou i bez većih oscilacija.

Pored toga, turističke agencije, koje su do sada korisnicima njihovih usluga turističke aranžmane preračunavale i naplaćivale primenom prodajnog kursa banke kod koje imaju otvoren račun, iako su u praksi devize kupovale po povoljnijim kursevima, neće biti više u mogućnosti da ostvaruju dodatnu zaradu po osnovu kursnih razlika, a na teret klijenata.

Prema dosadašnjim propisima, ali i prema novom Zakonu, trgovci dužni da cene po pravilu iskazuju u dinarima, dok samo izuzetno mogu da cenu istaknu u stranoj valuti, kao što je to slučaj u trgovini uslugama u turizmu koje su u neposrednoj vezi sa inostranstvom. Međutim, u tom slučaju, prema novom Zakonu trgovac mora da pri isticanju i naplaćivanju cene naznači i kao obračunski kurs primenjuje isključivo zvanični srednji kurs dinara.

Novi Zakon stupa na snagu 30. jula 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 24.07.2019.
Naslov: Redakcija