Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU: Omogućena e-Prijava žigova, patenata i industrijskog dizajna. Trenutno su tehnički podržani sertifikati Privredne komore Srbije, Pošte, Halkoma i MUP-a


Nova usluga Zavoda za intelektualno svojinu sistem e-Prijava omogućava podnošenje prijava žigova, patenata i industrijskog dizajna elektronskim putem. Trenutno su tehnički podržani sertifikati Privredne komore Srbije, Pošte, Halkoma i MUP-a.

Postupak priznanja patenta započinje podnošenjem prijave Zavodu za intelektualnu svojinu. Do sada je podnošenje zahteva bilo lično što je predstavljalo otežavajuću okolnost za inovatore iz unutrašnjosti, pogotovu u eri digitalizacije i visokih tehnologija. Nova usluga Zavoda sistem e-Prijava omogućava podnošenje prijava žigova, patenata i industrijskog dizajna elektronskim putem. Podržan je i prijem pratećih podnesaka za prijave u postupku kao i za registrovana prava intelektualne svojine, objašnjava dr Danica Mićanović, koordinator iz Privredne komore Srbije.

Podnosioci mogu biti fizička lica, zastupnici, advokati i ovlašćeni predstavnici pravnih lica. Za elektronski potpis potreban je kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane registrovanog sertifikacionog tela u Srbiji. Trenutno su tehnički podržani sertifikati Privredne komore Srbije, Pošte, Halkoma i MUP-a.

Pristup sistemu elektronskog podnošenja je besplatan, potrebna je samo registracija. Za korišćenje sistema nije potrebna posebna obuka, već osnovno poznavanje rada na računaru i internetu. Program je tehnički zaštićen u skladu sa savremenim standardima. Prenos podataka između računara i servera je zaštićen SSL protokolom.

Program se može koristiti i bez elektronskog potpisa za unos podataka i olakšano formiranje prijave i automatski obračun administrativnih taksi i elektronsko plaćanje. Elektronska prijava olakšava sastavljanje spiska roba i usluga po klasama za prijavu žiga. Program je integrisan je sa servisom WIPO Goods And Services Manager koji sadrži spisak pojmova na srpskom jeziku, razvrstanih u skladu sa međunarodnom klasifikaciji roba i usluga (Ničanska klasifikacija).

Intelektualna svojina je vlasništvo koje se može prodati, ustupiti, rentirati, i koristiti kao i svaka druga imovina. Tako da zaštita prava intelektualne svojine daje mogućnost inovatorima za dodatnu finansijsku dobit. Osim toga regulisana prva intelektualne svojine daju stabilnost poslovanju i sigurnost investitorima za ulaganje i realizaciju inovacije, što daje dodatnu vrednost intelktualnom kapitalu pojedinaca ili kompanije. PKS radi na podizanju svesti o značaju prava IS i integrisanju intelektualnog kapitala u ekonomske strategije kompanija.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 28.07.2016.
Naslov: Redakcija