Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 27. jula 2014. godine usvojila Odluku o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine.

Osnovna Odluka ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013) koja je u primeni od 1. januara 2014. godine propisuje iznos posebnih dažbina za određene poljoprivredne i prehrambene proizvode prilikom uvoza iz EU i drugih zemalja.

Kako će od 1. avgusta 2014. godine početi sa primenom Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji (Protokol uz SSP), bilo je potrebno izvršiti izmenu navedene Odluke radi njegove pravilne primene.

Važeća Odluka je dopunjena novom tačkom 2a, koja propisuje da se ne naplaćuje posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda poreklom iz Evropske unije u okviru kvota sadržanih u Protokolu uz SSP.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine, u skladu sa članom 14. Protokola uz SSP.

Izvor: Redakcija, 28.7.2014.