Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA I POSTUPKU ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA: OCENJIVANJE SUDIJA OD 15. JANUARA 2015. KADA POCINJE DA SE PRIMENJUJE PRAVILNIK


Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 22. jula 2014. godine doneo Pravilnik o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova.

Pravilnik se primenjuje kroz pilot fazu u periodu od 01. septembra do 15. decembra 2014. godine  u sudovima u kojima će se sprovesti pilot faza primene Pravilnika.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 15. januara 2015. godine. 

 

Kako navode u VSS, svrha vrednovanja rada sudija i predsednika sudova jeste poboljšanje efikasnosti sudskog sistema, očuvanje i unapređenje stručnosti, osposobljenosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, zatim njihovo podsticanje u ostvarivanju najboljih rezultata rada, ali i jačanje poverenja javnosti u rad sudija i sudova.

Pravilnikom je utvrđeno da se vrednovanje rada sudija i predsednika sudova izražava ocenom.

Rad sudija na stalnoj funkciji i predsednika sudova redovno će se vrednovati jednom u tri godine, a sudija koji su prvi put izabrani jednom godišnje. Izuzetno, na osnovu odluke VSS, rad sudija i predsednika sudova može biti i vanredno vrednovan.

Kriterijumi za vrednovanje rada sudija su kvalitet i kvantitet.

Kvalitet rada iskazuje sposobnost i znanje sudije u primeni materijalnog i procesnog prava, dok kvantitet rada iskazuje efikasnost u rešavanju predmeta.

- Merila za vrednovanje kvaliteta rada sudija su procenat ukinutih odluka i vreme izrade odluka.

Vrednovanje kvaliteta se vrši tako što se za svako merilo utvrdi pojedinačna ocena, a na osnovu utvrđenih pojedinačnih ocena utvrđuje se ocena vrednovanja rada kvaliteta sudija. Pojedinačne ocene za merila kvaliteta rada su: “izuzetno uspešno”, “uspešno” i “ne zadovoljava” - navodi se u pravilniku.

Merilo za vrednovanje kvantiteta rada sudija je mesečna norma, a za sudije koje nemaju dovoljan broj predmeta u radu je broj ukupno rešenih predmeta od ukupnog broja predmeta u radu.

- Merilo kvantiteta rada sudija vrednuje se pojedinačnom ocenom “izuzetno uspešno”, “uspešno” i “ne zadovoljava”. Ocene koje se odnose na vrednovanje rada sudije su “izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju”, “uspešno obavlja sudijsku funkciju” i “ne zadovoljava”. Rad sudije koji je izabran za predsednika suda i koji obavlja sudijsku funkciju vrednuje se prema kriterijumima za vrednovanje rada sudija - objašnjeno je u pravilniku VSS-a.

S druge strane, kako je utvrđeno, kriterijum za vrednovanje rada predsednika suda je rezultat rada sudske uprave.

- Merilo za vrednovanje rada predsednika suda koje se odnose na rezultat rada sudske uprave je broj neotklonjenih nepravilnosti u radu sudske uprave utvrđen od strane predsednika neposredno višeg suda u odnosu na ukupan broj utvrđenih nepravilnosti u radu. Pojedinačna ocena za merilo za vrednovanje rada predsednika suda kroz rezultat rada sudske uprave je “izuzetno uspešno”, “uspešno” i “ne zadovoljava”. Ocene koje se odnose na vrednovanje rada predsednika suda su “izuzetno uspešno obavlja funkciju predsednika suda”, “uspešno obavlja funkciju predsednika suda” i “nezadovoljavajuće obavlja funkciju predsednika suda” - navodi se u pravilniku VSS-a.

VSS će, kao stalno radno telo, osnovati

  • Komisiju za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova.
  • Komisiju za sprovođenje postupka vrednovanja i utvrđivanje ocene rada sudija i predsednika sudova, kao i
  • Komisiju za odlučivanje o prigovorima sudija i predsednika sudova na postupak vrednovanja i ocenu rada.

 

Izvor: VSS, Danas, B. Karović