Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU I ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM: Stvoreni preduslovi za primenu carinskog tranzitnog sistema - NCTS


Narodna skupština Republike Srbije je na svom desetom vanrednom zasedanju donela, između ostalih, i Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku kao i Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom.

Shodno odredbi člana 4. i jednog i drugog zakona ovi zakoni stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".

Donošenjem zakona o potvrđivanju navedenih konvencija stvoreni su pravi preduslovi za primenu carinskog tranzitnog sistema pod nazivom Zajednički tranzitni postupak koji se primenjuje na carinskim teritorijama država članica EU, EFTE i Turske, a poznat je i pod nazivom NCTS (Novi kompjuterizovani tranzitni sistem), obzirom da se ovaj tranzitni sistem sprovodi uz primenu informacione tenologije.

Očekuje se da će se sa primenom ovog tranzitnig sistema na teritoriji Reublike Srbije započeti krajem godine, odnosno nakon što se sprovedu formalnosti vezane za proveru ispunjenosti tehničkih, odnosno informatičko-komunikacionih uslova.

Naime, u skladu sa članom 11a. Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, odnosno sa članom 15a Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku svaka treća zemlja može da postane ugovorna strana ove konvencije ako je pozove depozitar Konvencije posle odluke Zajedničkog odbora koju donosi na osnovu izveštaja misije Evropske komisije.

Odluku o pozivu za pristupanje ovoj konvenciji Zajednički odbor donosi tek kada država kandidat ispuni određene tehničke, odnosno informatičko-komunikacione uslove.

Treća zemlja pozvana da postane ugovorna strana ove konvencije to čini podnošenjem instrumenata o pristupanju Generalnom sekretarijatu saveta Evropskih zajednica.

Pristupanje stupa na snagu prvog dana drugog meseca od podnošenja instrumenata o pristupanju.

Konvencija o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvencija o pojednostvljenju formalnosti u trgovini robom su funkcionlano povezane i samo prihvatanje obe konvencije omogućuje primenu NCTS.

Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku uspostavlja se međunarodni carinski tranzitni sistem dok se Konvencijom o pojednostvljenju formalnosti u trgovini robom uspostavlja se sistem primene jednobraznih dokumenata koji će se koristiti u tranzitnom postupku između strana ugovornica, kao i sistem šifara koja se primenjuju u carinskom tranzitnom postupku.

U ovom trenutku jedino na teritoriji naše države u okviru Koridora 10 se ne sprovodi ovaj međunarodni carinski postupak. Činjenica da se NCTS na koridoru H ne primenjuje na teritoriji Republike Srbije ima za posledicu da znatan broj prevoznika iz Turske i EU koji su koristili našu zemlju kao tranzitnu rutu, odustali od te rute i otpočeli da koristi Koridor IV (preko Bugarske i Rumunije).

Primena zajedničkog tranzitnog postupka, odnosno NCTS omogućiće, između ostalog, ubrzanje carinskog postupka (što će dovesti do smanjenja transportnih troškova - kraće zadržavanje na granici, manje carinskih dokumenata, itd) kao i vraćanje stranih prevoznika na domaće puteve i veću konkuretnost domaćih prevoznika koji obavljaju međunarodni drumski prevoz robe.

Izvor: Redakcija, 28.06.2015.