Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UPUTILA PREPORUKE POVODOM NEPRAVILNOSTI U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA INVALIDSKU PENZIJU: Izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju predvideti pribavljanje relevantne medicinske dokumentacije službenim putem, obaveznost upućivanja osiguranika na Odeljenje funkcionalne dijagnostike u slučajevima kada se neposrednim pregledom ne može dati ocena, kada lekar veštak nije specijalista za konkretne bolesti, kao i kada se ne slažu mišljenja lekara specijaliste i lekara veštaka


Agencija za borbu protiv korupcije (dalje: Agencija) uputila je preporuke povodom brojnih nepravilnosti u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju.

Agencije je pripremila izveštaj o rizicima korupcije u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju sa preporukama upućenim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Agencija je u izveštaju ukazala da je, pored ostalog, izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) potrebno predvideti da će se relevantna medicinska dokumentacija pribavljati službenim putem, da će se sva lica koja učestvuju u postupku obavezno izuzeti ukoliko postoji bilo kakav privatni interes u vezi sa postupkom veštačenja ili kontrole koju obavljaju.

Navedeno je i da je neophodno eksplicitno propisati obaveznost upućivanja osiguranika na Odeljenje funkcionalne dijagnostike u slučajevima kada se neposrednim pregledom ne može dati ocena, kada lekar veštak nije specijalista za konkretne bolesti, kao i kada se ne slažu mišljenja lekara specijaliste i lekara veštaka.

Neophodno je i, kako je istaknuto, uspostaviti sistem evaluacije kvaliteta rada lekara veštaka i razmotriti mogućnost da preporuke za ocenu radne sposobnosti u odnosu na različite vrste bolesti dobiju obavezujući karakter.

Iz Agencije podsećaju da je u septembru 2014. godine Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje otpočeo, na inicijativu resornog ministarstva, postupak revizije invalidskih penzija, odoborenih od 1990. godine.

Prema podacima dostupnim javnosti, u okviru tog postupka, do maja ove godine oko 300 lica ostalo je bez invalidske penzije, nakon što je utvrđeno da su je stekli na nedozvoljen način. Pored toga, u 16 slučajeva podnete su krivične prijave.

Otkrivanje značajnog broja nepravilnosti ukazalo je na potrebu da se u cilju prepoznavanja sistemskih problema i slabosti u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju, te formulisanja što potpunijih i konkretnijih preporuka za njihovo otklanjanje, pored analize pravnog okvira u toj oblasti, sprovede i analiza slučajeva u praksi.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.06.2015.