Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Evropska komisija je privremeno obustavila 20 miliona evra namenjenih Srbiji


Evropska komisija je privremeno obustavila 20 miliona evra namenjenih Srbiji, nezadovoljna načinom na koji Vlada Srbija upravlja novcem iz EU.

Nedovoljan broj ljudi u Vladinoj kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima, koja je zadužena za projekte koji se finansiraju iz EU, koštao je Srbiju odluke, koju je Evropska komisija donela u petak 26. juna 2015. godine, da obustavi sredstva namenjena projektima iz programa IPA za 2013, koji treba da budu sprovođeni u ovoj godini.

Naime, stručnjaka za fondove EU u državnoj upravi je malo, a u skladu sa članom 27e Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014) do31. decembra 2015. godinena snazi je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru.

Član 27e

Korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2015. godine.

Izuzetno od stava 34. ovog člana, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, ne može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih.

Izuzetno od stava 36. ovog člana, broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, kod korisnika javnih sredstava, može biti veći od 10% ukupnog broja zaposlenih, uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Aktom Vlade bliže će se urediti postupak za pribavljanje saglasnosti iz st. 35. i 37. ovog člana.

Ministar finansija, Dušan Vujović, potvrdio je da će iskoristiti pravo da kao ministar odobri nova zapošljavanja u tom telu, ako takve uopšte bude mogao pronaći, jer većina stručnjaka uglavnom radi za veće plate u privatnom sektoru.

Vlada Srbije od aprila 2014. godine ima ovlašćenje da sama upravlja novcem od IPA, a prema mišljenju EK, Srbija je pokazala da ne zna da koristi namenjena sredstva. Za više od godinu dana, realizovana su samo tri manja ugovora. Nijedna tenderska procedura nije završena, nije potpisan nijedan ugovor za izvođenje radova na infrastrukturi, za pružanje usluga u unapređenju javnih nabavki i slično.

Ukoliko Vlada ne poboljša svoj unutrašnji način rada, Srbiji bi, kao kandidatu za članstvo, mogla da budu obustavljena sva bespovratna sredstva iz IPA fondova EU, a to je godišnje oko 200 miliona evra.

Brojni projekti su ugroženi, a među njima su i oni koji se odnose na reformu uprave, saobraćaj, životnu sredinu, energetiku, poljoprivredu, pravosuđe i unutrašnje poslove i razvoj privatnog sektora, na strategije za borbu protiv korupcije, besplatnu pravna pomoć raseljenima, mere za zapošljavanje, izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TE Kostolac B i u Raškoj, čišćenje korita Dunava, nabavku vakcina za iskorenjivanje besnila divljih životinja, stambena rešenja za romsku populaciju...

Izvor: Vebsajt Blic, 27.06.2015.