Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O FISKALNIM POGODNOSTIMA I DIREKTNIM DAVANJIMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRIVATNOM SEKTORU I NOVČANOJ POMOĆI GRAĐANIMA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: Porodilje nemaju pravo na pomoć u visini minimalne zarade


Imaju li trudnice i porodilje pravo na minimalac od oko 30.000 dinara koji će država tri meseca isplaćivati poslodavcima za svakog radnika? Ovo je jedno od najčešćih pitanja mnogih dama u prethodnih nekoliko dana, a koliko ima da je država obelodanila paket ekonomskih mera kao podršku građanima i privredi.

Odgovor ima svoje dve strane. Pravo na minimalac imaju ako im poslodavac plaća zaradu ili naknadu zarade na sopstveni teret, dakle iz svojih sredstava, bez prava na refundaciju (makar i za deo meseca).

S druge strane, za sve naknade zarada koje u celosti padaju na teret države ne isplaćuje se minimalac i to se odnosi i na porodilje koje se nalaze na porodiljskom odsustvu, potvrdili su u Ministarstvu finansija.

Inače, prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), naknada za porodiljsko bolovanje se manje-više obračunava na isti način za sve mame, bez obzira u kakvom su radnom statusu. Naknada zavisi od toga koliko je porodilja radila tokom 18 meseci pre otvaranja trudničkog, odnosno porodiljskog bolovanja.

Prilikom obračuna naknade, u obzir se uzima bruto plata kao osnovica. To utvrđuje lokalna samouprava, a ne poslodavac i ti podaci se evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Kao relevantno se uzima ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Ako je novopečena mama zaposlena kod poslodavca, bilo da ima ugovor o radu na neodređeno ili određeno vreme, ostvaruje pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Svim mamama preduzetnicama i onima koje nisu angažovane po ugovoru o radu zarada se obračunava tako što se bruto osnovice zarada ostvarenih u prethodnih 18 meseci, ili kad su žene koje su poljoprivredni osiguranici u pitanju 24 meseca, podele sa 1,5.

Republika Srbija daje finansijsku pomoć roditeljima novorođenčadi. Visina pomoći i način isplaćivanja zavise od toga koje je dete po redu, a nezavisno od toga većina opština, takođe, izdvaja novac za tek rođene bebe.

Na primer, svaka porodilja u Beogradu ima pravo na jednokratno novčano davanje u iznosu od 10.000 dinara, bez obzira koje je dete po redu rođenja. Nezaposlene porodilje imaju pravo i na jednokratnu pomoć od 25.000 dinara. Ova dva prava ne isključuju jedno drugo, pa tako nezaposlena porodilja u Beogradu može da dobije jednokratno 35.000 dinara.

Roditeljski dodatak je finansijska pomoć koju država daje majkama za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Visina pomoći zavisi od toga koje je dete po redu, a naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno, dok se naknada za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje na 24 mesečne rate.

Izvor: Vebsajt Blic, 17.04.2020.
Naslov: Redakcija