Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA DRUGA SEDNICA SAVETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić, predsedavala je drugoj sednici Saveta za reformu javne uprave, na kojoj su između ostalog, usvojeni predlozi o usvajanju Izveštaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji, za 2015. godinu i period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i izveštaja sa prethodne sednice Saveta, razmatran je rad Grupe za podršku u upravlјanju promenama koji je podrazumevao i sastanke sa prioritetnim resorima zdravstva, prosvete i socijalne zaštite. Takođe je bilo reči i o dalјim koracima u procesu racionalizacije, pri čemu se u tekućoj godini nastavlјa sa kontrolom broja zaposlenih, uz akcenat na optimizaciju javne uprave kroz proces reorganizacije mrežnih sistema.

Posebna pažnja je posvećena razmatranju aktivnosti na temu standardizacije postupanja lokalnih samouprava prema građanima i privredi kroz izradu modela administrativnih postupaka na lokalnom nivou, u cilјu ujednačavanja administrativnog postupanja, efikasnijeg rada kao i bolјe primene zakonskih propisa uklјučujući i novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) čija će puna primena otpočeti juna 2017. godine.

Sednici su prisustvovali članovi saveta – ministri u Vladi Republike Srbije, kao i državni sekretari i drugi ovlašćeni predstavnici ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Srbije i Sekretarijata za zakonodavstvo.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 27.03.2017.