Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI: Primena Zakona počinje 5. marta 2016. godine. Fizička lica starija od 16 godina, pravna lica, kao i privredni subjekti, mogu bez odobrenja i prijave nadležnom organu da nabavljaju i drže gasni sprej i elektrošokere


Zakon o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015 - dalje: Zakon) počinje da se primenjuje 5. marta 2016. godine. Pored uvođenja obaveznog lekarskog pregleda za one koji žele da dobiju dozvole za nošenje i držanje oružja i municije, legalizacija biber-sprejova i šokera jedna je od najvažnijih novina u novom Zakonu.

Članom 5 Zakona između ostalog predviđeno je da se oružje za samoodbranu kao što su biber-sprejovi i električni šokeri može nabavljati i držati bez isprave i obaveze prijave nadležnom organu.

Članovima 3 i 4 Zakona propisano je da u kategoriju D oružja spada:

  • hladno oružje - bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad;
  • gasni sprejevi - naprave namenjene civilnom tržištu, koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima;
  • uređaji za izazivanje elektrošokova (elektrošokeri ili paralizatori) - ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju ljude i životinje;
  • vazdušno oružje  - čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg;
  • oružje sa tetivom ili oprugom (samostrel, luk, praćka, podvodna puška) - čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101 libre, a potiskom tetive ili opruge izbacuje strele ili druge projektile.

Članom 15. Zakona propisano je da fizička lica starija od 16 godina, pravna lica, kao i privredni subjekti, mogu bez odobrenja i prijave nadležnom organu da nabavljaju i drže oružje iz kategorije D (biber-sprejove i električne šokere).

Takođe, Član 26. stav 4. propisuje da sva punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve i uređaje za izazivanje elektrošokova, a stav 5. istog člana propisuje da maloletna lica starija od 16 godina mogu nositi gasni sprej.

Važno je napomenuti da je novim Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016) i policajcima dozvoljeno da ubuduće nose biber-sprejove i električne šokere, pa izazivači nereda na stadionima i protestnim okupljanjima na ulici ne treba da budu iznenađeni ukoliko ta sredstva budu bila korišćena protiv njih.

Biber-sprejovi su hemikalije na bazi ekstrakta ljute paprike u malim bočicama i nakon što se naprskaju napadačima u lice, izazivaju intenzivan kašalj, probadanje u grudima, privremeno slepilo, suženje i iritaciju očiju. Deluju na četiri metra, zdravstveno su bezopasni, a njihovo dejstvo, prema objašnjenjima koja se mogu pročitati na internetu, prolazi tek pola sata nakon ispiranja očiju vodom.

Elektrošokeri su mali uređaji koji staju u džep i omamljuju napadača strujom napona od 10.000 do 100.000 volti. Takođe su zdravstveno bezopasni, a u omamljivanju napadača su izuzetno efikasni.

Izvor: Redakcija, 28.02.2016.