Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD 1. JULA 2016. GODINE NA OSNOVU DIREKTIVE EU BR. 910/2014 U SVIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU, KAO I ZEMLJAMA KANDIDATIMA ZA ČLANSTVO U EU, OBAVEZNA JE PRIMENA ELEKTRONSKOG POTPISA I ELEKTRONSKOG PEČATA


Srbija je dobro startovala sa uvođenjem elektronskog potpisa u postupku izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, ali će od 1. jula 2016. godine morati da ga uvede u sve oblasti građevinarstva, rečeno je na međunarodnom skupu inženjera u Beogradu.

Inženjerska komora Srbije i Evropski savet inženjerskih komora (ECEC) organizovali su stručni skup o elektronskom potpisu i iskustvima evropskih i zemalja u regionu.

"Dobro smo počeli i sada smo po tome ispred i Hrvatske, Slovenije i Bugarske, ali ovo je prvi korak. Makedonci su najdalje otišli u tome i sve elektronski potpisuju. U Austriji su pre dve godine uveli da prijava na tender može da bude samo elektronska i ako se neko prijavi sa papirima da bude automatski diskvalifikovan", rekao je predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, Dragoslav Šumarac.

On je izjavio da je Srbija počela da uvodi elektronski potpis u građevinarstvu, ali da će morati da uvede i elektronski pečat.

Od 1. jula 2016. godine na osnovu Direktive EU br. 910/2014 u svim zemljama članicama EU, kao i zemljama kandidatima za članstvo u EU, obavezna je primena elektronskog potpisa i elektronskog pečata, podsetio je Šumarac, koji je i potpredsednik Evropskog saveta inženjerskih komora.

On je objasnio je da to znači da će elektronski potpis morati da se koristi za projektnu dokumentaciju, zahteve za građevinsku dozvolu i javne nabavke.

Kako kaže, u Srbiji se elektronski potpis koristi samo za deo poslova u građevinarstvu - predavanje zahteva za građevinsku dozvolu i prijavu izvođenja radova, ali nisu obuhvaćene javne nabavke niti deo koji se odnosi na gradilište i vođenje građevinskog dnevnika, niti urbanisti i prostorni planeri.

"Cilj je se izborimo da potpis koji je izdat u Austriji i važi u svim evropskim zemljama važi i u Srbiji, dok sada potpis koji je izdat u Srbiji važi samo u Crnoj Gori", rekao je Šumarac.

U Srbiji zahteve za dozvole mogu da podnesu lica koja poseduju elektronski sertifikat, koji može da se dobije u šest sertifikacionih tela - MUP i Vojska Srbije, Pošta Srbije, Privredna komora Srbije, Halcom i E-smart systems.

Na skupu su stručnjaci iz raznih zemalja razgovarali o evropskoj regulativi i iskustvima u toj oblasti.

Predavanje je organizovano sa ciljem upoznavanja inženjera svih struka sa iskustvima zemalja u regionu, zemalja članica EU, kao i Srbije, u oblasti primene kvalifikovanog elektronskog potpisa u procesu izrade projektno-tehničke dokumentacije i izdavanja elektronskih građevinskih dozvola.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.01.2016.
Naslov: Redakcija