Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRODUŽEN ROK U KOJEM PREDUZETNIK TREBA DA SE IZJASNI O NAVODIMA IZ ZAHTEVA ZA BRISANJE NARODNE BANKE SRBIJE I DOSTAVI DOKAZ O EVENTUALNOJ, NETAČNOSTI PODATAKA IZ ZAHTEVA NBS ILI DOKAZ O IZVRŠENOJ DEBLOKADI RAČUNA NA NAJDUŽE TRIDESET DANA


Ministarstvo privrede je Izmenom Instrukcije Ministarstva privrede RS broj: 021-01-00089/2013-08 od 22.1.2013. godine o postupanju Registratora Agencije za privredne registre koji vodi Registar privrednih subjekata, kao prvostepenog registracionog organa, u primeni člana 91. stav 6. tačka 3) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), kojim je propisano da preduzetnik prestaje sa radom po sili zakona ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu zahteva za brisanje preduzetnika iz registra koji podnese Narodna banka Srbije ili Poreska uprava, izvršilo izmenu postojeće Instrukcije Ministarstva privrede RS broj: 021-01-00089/2013-08 od 09.12.2013. godine, tako što je produžen rok u kom preduzetnik treba da se izjasni o navodima iz zahteva za brisanje Narodne banke Srbije i dostavi dokaz o eventualnoj, netačnosti podataka iz zahteva NBS ili dokaz o izvršenoj deblokadi računa na najduže 30 (trideset) dana, pod pretnjom propuštanja, koje za posledicu ima brisanje iz Registra.

Izvor: Redakcija, 28.1.2014.