Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAJAVLJENO TRAŽENJE IZVEŠTAJA O BROJU ZAKAZANIH, ODRŽANIH I NEODRŽANIH SUĐENJA, KAO I O BROJU PREDMETA KOJI SU ZAVRŠENI PRESUDAMA U JANUARU - PRVOM MESECU POČETKA FUNKCIONISANJA NOVE SUDSKE MREŽE


Uprava novoformiranih sudova - Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu najavila je da će od sudija tražiti izveštaje o broju zakazanih, održanih i neodržanih suđenja, kao i o broju predmeta koji su završeni presudama u januaru - prvom mesecu početka funkcionisanja nove sudske mreže.

Tokom sastanka sa državnim sekretarom Ministarstva pravde i državne uprave Danilom Nikolićem predsednici Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu su dodali, da će se od sudija koji nisu zakazivali suđenja zahtevati da obrazlože takve svoje odluke, saopštilo je Ministarstvo.

Ukoliko se utvrdi da nisu radili svoj posao v.f.predsednika sudova zatražiće od Disciplinskog tužioca pokretanje disciplinskih postupaka pred Visokim savetom sudstva za utvrđivanje odgovornosti, obavestili su Nikolića vršioci funkcija predsednika novoformiranih beogradskih sudova.

Sastanku sa Nikolićem posvećenom prvim rezultatima rada nove mreže sudova, ne samo na teritoriji Beograda, već i na području cele beogradske apelacije učestvovali su i predsednik Apelacionog suda u Beogradu Duško Milenković i v.f. predsednika Višeg suda Aleksandar Stepanović.

U saopštenju Ministarstva se dodaje da su v. f. predsednika sudova u Beogradu su informisali državnog sekretara o prvim rezultatima primene novog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, odnosno da svi sudovi u okviru beogradske apelacije zakazuju, sude i donose presude.

 Oni su dodali da zbog velikog broja predmeta, nedostatka smeštajnih kapaciteta i opreme postoje određeni problemi prilikom održavanja i odlaganja zakazanih ročišta, ali da su to pojedinačni slučajevi koji se ne dešavaju niti u svim sudskim materijama, niti svim sudijama i da se intenzivno radi na njihovom rešavanju.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik softverske kuće Mega - zadužene za migraciju predmeta na osnovu utvrđenog plana prioriteta Centralne komisije za novu mrežu sudova u cilju AVP (automstskog vođenja predmeta) u svim sudovima. On je informisao prisutne da će do početka februara meseca biti završen kompletan prenos predmeta svih materija i da će sva tri suda u Beogradu funkcionistai bez bilo kakvih zastoja.

Na kraju sastanka, jednoglasno je dogovoreno da se u svim beogradskim sudovima održe sednice odeljenja na kojima će prisustvovati sudije tog suda, da će se od svih sudija zahtevati da rade punim kapacitetom na rešavanju predmeta, a pre svega starih predmeta.

Takođe, dogovoreno je da se u slučaju postojanja bilo kakvih problema, ponovo održi sastanak predsednika sudova, da se problemi rešavaju brzo, kako bi se građanima sa područja beogradske apelacije omogućilo pravo na pravično suđenje i delotvorniji pristup pravdi, navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 28.1.2014.