Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA UNIVERZALNU POŠTANSKU USLUGU: Konsultacije će trajati do 12. januara 2018. godine


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o izmenama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd, Faks: 011 3242 673, E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

  • Perica Milić, Telefon: 011 2026 924, E-mail: perica.milic@ratel.rs
  • Goran Paunović, Telefon: 011 2026 930. E-mail: goran.paunovic@ratel.rs

Završetak javnih konsultacija predviđen je za 12. januar 2018. godine.

Izvor: Vebsajt RATEL-a, 26.12.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija