Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podseća da su javna preduzeća u obavezi da, kao organi javne vlasti postupaju po zahtevima građana za slobodan pristup informacijama, a kao imaoci javnih ovlašćenja da sastavljaju i objavljuju Informatore o radu


Uvažavajući princip transparentnosti u radu za koji se zalaže Vlada Republike Srbije i poštujući Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - dalje: Zakon), Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave pojačao je nadzor u primeni ovog Zakona u delu koji se odnosi na objavljivanje Informatora o radu na internet prezentacijama javnih preduzeća.

Ministarstvo podseća da su javna preduzeća u obavezi da, kao organi javne vlasti postupaju po zahtevima građana za slobodan pristup informacijama, a kao imaoci javnih ovlašćenja da sastavljaju i objavljuju Informatore o radu. U skladu sa tim, Inspektorat je podneo 31 prekršajnu prijavu protiv odgovornih lica u javnim preduzećima zbog nedostavljanja informacija od javnog značaja i 3 prekršajne prijave zbog nepotpunog Informatora o radu.

Ministarstvo ponavlja i stav da je neophodno pojačati kapacitete unutar svih državnih organa kako bi se ispunila obaveza da dosledno primenjuju odredbe Zakona. Cilj nije da se poveća broj prekršajnih prijava, već naprotiv da se deluje preventivno kako bi se javnosti obezbedila transparentnost rada javnih preduzeća.

S tim u vezi, Ministarstvo je uputilo dopis na 40 adresa javnih preduzeća u kojima se pozivaju da objave ažurirane Informatore o radu, imajući u vidu da će u januaru 2016. godine Upravni inspektorat Ministarstva krenuti sa proverom javnih preduzeća. Ministarstvo neće tolerisati nepoštovanje Zakona i neće prihvatiti kao validne one informatore koji nisu urađeni u skladu sa uputstvom.

Pored ovoga, Ministartvo podseća i da je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio svoju analizu rada javnih preduzeća, kao i da je nakon dvostruke kontrole upućen dopis Ministarstvu za pokretanje prekršajnih prijava.

U saradnji sa Kancelarijom Poverenika i sa Upravnim sudom, Ministarstvo će početkom godine održati i niz obuka zaposlenima ovlašćenih lica za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i diskusija kako bi se postigla bolja saradnja i obezbedila potpuna transparentnost u radu, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 25.12.2015.
Naslov: Redakcija