Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STATUT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA: Ustavni sud doneo privremenu meru kojom se suspenduju svi pojedinačni akti zasnovani na članu 34. Statuta AKB kojim je uskraćeno aktivno i pasivno biračko pravo onim advokatima koji nisu ortaci u advokatskim ortačkim društvima već ostvaruju radni odnos u tim društvima, odnosno ne bave se samostalnom advokaturom


Ustavni sud Srbije doneo je, 24. novembra 2016. godine, privremenu meru kojom se suspenduje dejstvo odredbe novog Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016 - dalje: Statut AKB) o uskraćivanju prava da biraju i budu birani oni advokati koji su zaposleni u ortačkim društvima.

"Obavešteni smo o odluci Ustavnog suda, mada još nismo primili pisani otpravak, o privremenoj meri kojom se suspenduju svi pojedinačni akti zasnovani na članu 34. Statuta AKB kojom je uskraćeno aktivno i pasivno biračko pravo onim advokatima koji nisu ortaci u advokatskim ortačkim društvima već ostvaruju radni odnos u tim društvima, odnosno ne bave se samostalnom advokaturom", precizirao je član Upravnog odbora AKB Vlada Petrović.

Prema članu 34. novog Statuta AKB, koji je izglasan krajem septembra 2016. godine, pravo glasa nemaju zaposleni u advokatskim ortačkim društvima, jer rade u ime i za račun partnera u tom društvu, odnosno svojih nadređenih.

Ustavni sud je objavio da je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 34. stav 2, stav 4. u delu koji glasi "i drugih prikupljenih podataka" i stav 5. Statuta AKB.

Ustavni sud je dodao da je "obustavio izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu osporenih odredaba navedenog Statuta".

Petrović smatra da posle ovakve odluke Ustavnog suda mora da se odloži izborna skupština za predsednika i sve druge organe AKB i da se sprovede kandidacioni postupak.

"U kandidacionom postupku treba da uvrstimo najpre u pogledu aktivnog biračkog prava sve advokate bez razlike i one koji su zaposleni u ortačkim društvima, kao i da tim advokatima omogućimo i pasivno biračko prava - da mogu da se kandiduju za funkcije u organima i telima Komore", napomenuo je Petrović.

Kandidacioni postupak traje minimum 45 do 60 dana, tako da bi izborna skupština koja je zakazana za 3. decembar 2016. godine mogla da bude odložena.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.11.2016.
Naslov: Redakcija