Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 33. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 27. NOVEMBRA 2014. GODINE: Ustavni sud je na 33. sednici odlučio o 4 predmeta


Pravna baza Paragraf Lex

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 65. stav 3. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon). (predmet IUz-168/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 97. tačka 17, tačka 18. u delu koji glasi: "ili u svojstvu zaposlenog kod poslodavca" i tačka 20. u delu koji glasi: "odnosno svaki privatni razgovor i saopštavanje na temu zarada," Pravilnika o radu kod poslodavca Akcionarskog društva "Krušik-akumulatori" Valjevo, broj 961 od 20. maja 2011. godine nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 99. i čl. 115. do 118. navedenog Pravilnika. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu osporenih odredaba navedenog Pravilnika. (predmet IUo-184/2011)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavnu žalbu u predmetu Už-1173/2012

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-754/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 27.11.2014.