Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Donete odluke o predlogu kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju i o izboru sudije u Osnovni sud u Pirotu


Visoki savet sudstva na sednici održanoj 22. oktobra 2019. godine, po oglasu objavljenom u "Sl. glasniku RS", br. 48/2019 od 5. jula 2019. doneo je

I

Odluku o predlogu kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u Osnovni sud u Pirotu:

  • Marija Aleksić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Pirotu,
  • Jelena Bošković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Pirotu.

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 22. oktobra 2019. godine, po oglasu objavljenom u "Sl. glasniku RS", br. 48/2019 od 5. jula 2019. doneo je:

I

Odluku o izboru sudije u Osnovni sud u Pirotu:

  • Ivana Mladenović, sudija Prekršajnog suda u Pirotu.
Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 22.10.2019.
Naslov: Redakcija