Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FISKALNIM KASAMA: Unija poslodavaca Srbije traži da njeni predstavnici budu uključeni u radnu grupu koja će se baviti izmenama Zakona. UPS navodi i da postojeći sistem fiskalnih kasa može da se unapredi, te da nije neophodno uvoditi potpuno novi sistem, koji bi privredu koštao preko 50 miliona evra


Unija poslodavaca Srbije (UPS) uputila je Ministarstvu finansija Inicijativu za imenovanje svojih predstavnika za članove radne grupe koja će se baviti izradom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama.

Ministarstvo finansija je saopštilo da će se do kraja 2016. godine predložiti model online fiskalizacije koji bi trebao da omogući "kvalitetniju kontrolu izdavanja računa", međutim sve u vezi ove teme još uvek je pod velom tajne i nedostupno onima na koje će se odnositi, navodi se u saopštenju UPS-a.

UPS se zalaže za smanjenje sive ekonomije i kažnjavanje nelojalne konkurencije, ali smatra da postojeći sistem fiskalnih kasa može da se unapredi, te da nije neophodno uvoditi potpuno novi sistem kao onaj koji postoji u susednoj Hrvatskoj, s obzirom na to da nije dao pozitivne rezultate, te da je pokazao nedostatke u praksi. Pored ovoga, novi sistem bi koštao preko 50 miliona evra što je dodatan nepotreban trošak koji privreda ne želi da snosi.

Neuključivanje predstavnika reprezentativne organizacije poslodavaca u konsultovanje prilikom donošenja zakona, koji će se direktno odnositi na sve njene članove, derogira načelo saradnje i savetovanja u cilju razvijanja privrede, unapređenja radnih uslova i podizanja životnog standarda, te krši pravo na zaštitu ekonomskih i socijalnih interesa poslodavaca.

Unija poslodavaca Srbije zatražila je od Ministarstva finansija da, poštujući princip transparentnosti, dostavi konačan materijal koji je sačinila radna grupa formirana od strane Ministarstva finansija kako bi predložila model kojim bi se izvršila online fiskalizacija.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 27.10.2016.
Naslov: Redakcija