Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA KONFERENCIJA "SLEDEĆA RUNDA U BORBI PROTIV SIVE EKONOMIJE"


Na regionalnoj konferenciji "Sledeća runda u borbi protiv sive ekonomije" u Beogradu, u organizaciji Američke privredne komore (AmCham), pohvaljeni su dosadašnji napori Vlade Republike Srbije, ali je i istaknuto da bez doslednosti svih, uključujući i sudstvo i rad na prevenciji, nema uspeha u borbi protiv sive ekonomije.

Učesnici konferencije poručili su da su bolja koordinacija, efikasni sudski proces i regionalna saradnja neophodni za trajno rešavanje tog problema zbog kojeg, kako su naveli, Srbija godišnje izgubi jedan most ili autoput od Beograda do Čačka, s obzirom na to da država izgubi oko 300 miliona evra.

Predsednik AmCham Odobra za borbu protiv sive ekonomije, Ivan Miletić, rekao je da su ključne smernice u borbi protiv sive ekonomije pojačan rad kontrolnih organa na suzbijanju te pošasti, što ne sme da bude obeshrabreno sporim ili izostankom sudskih epiloga.

On je ocenio da je veoma važna kaznena politika i da se dosta očekuje od pune primene Zakona o inspekcijskom nadzoru("Sl. glasnik RS", br. 36/2015), od 30. aprila 2016. godne, koji bi trebalo da omogući i bolju koordinaciju inspekcije na terenu.

Učesnici konferencije pozdravili su činjenicu da je Vlada Republike Srbije uložila velike napore i započela ozbiljne reforme u ovom domenu.

Da bi se trend nastavio, potrebno je da se sve institucije - od državne uprave do sudstva - na isti način postave prema ovom problemu, rečeno je na skupu.

Istaknuto je da je neophodan pojačan rad kontrolnih organa na terenu, efikasna koordinacija kontrolnih organa i tužilaštva te pooštrenija kaznena politika, zaključak je prvog panela koji se bavio ulogom pravosuđa u borbi protiv sive ekonomije.

U rezimeu diskusije trećeg panela, koji se bavio značajem prekogranične saradnje u uspešnoj borbi protiv sive ekonomije, naglašeno je da je neophodno dalje razvijanje platformi za stalnu prekograničnu koordinaciju nadležnih službi.

Istaknuta je i važnost primene dobrih primera saradnje privatnog i javnog sektora na suzbijanju ilegalne trgovine i otvaranja novih kanala saradnje kroz razmenu informacija, edukaciju i poboljšanje opremljenosti nadležnih organa za prepoznavanje specifičnih proizvoda.

Smanjivanje sive ekonomije je jedan od četiri prioriteta koje je AmCham definisao u svom programu unapređenja poslovnog okruženja za 2015. godinu.

Procena je da skoro 30 odsto ekonomije Srbije pripada sivom sektoru i da je gubitak za godišnji budžet po tom osnovu 370 miliona evra.

Predsednik Krivičnog odeljenja Apelacionog suda, Sonja Manojlović, rekla je da je važna međusobna saradnja organa koji rade kako na prikupljanju dokaza tako i na krivičnom gonjenju, ali i sudova koji donose konačnu odluku.

Sa time se složio i zamenik republičkog javnog tužioca, Milan Bojković, koji je rekao da je važna saradnja svih organa koji učestvuju u prikupljanju dokaza u prcesuiranju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija