Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOGOM REBALANSA BUDŽETA AP VOJVODINE BUDŽET MANJI ZA MILIJARDU I PO


Predlogom rebalansa budžeta AP Vojvodine, koji će se naći na sutrašnjoj sednici pokrajinske skupštine, budžetski iznos je smanjen za nešto više od 1,5 milijardi dinara a ukupni fiskalni deficit trebalo bi da bude oko 4,3 milijarde, izjavio je danas pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman.

To smanjenje, u ukupnom iznosu od milijardu i 510 miliona dinara, posledica je u prvom redu odluke da se odustane od zaduživanja do kraja ove godine, emitovanjem obveznica za nabavku opreme za bolnicu "Kamenica 2", rekao je Radoman na sednici Odbora Skupštine Vojvodine za budžet i finansije.

On je napomenuo da su u okviru tog iznosa i smanjeni transferi pokrajini iz republičkog budžeta od 224 miliona dinara, zbog realizacije odluke o smanjivanju plata zaposlenima u prosveti.

Predlogom rebalansa predviđeni su i smanjeni prihodi od kamata, za oko 320 miliona dinara, usled nemogućnosti plasmana sredstava iz pokrajinskog budžeta poslovnim bankama, jer je referentna kamatna stopa vrlo visoka, tako da nije stimulativno za poslovne banke da uzimaju ta sredstva, objasnio je Radoman.

On je dodao da su znatno smanjeni i prihodi u budžetu od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta.

Pokrajinski sekretar je napomenuo da je u predloženom rebalansu budžeta predviđeno povećanje iznosa u oblasti kapitalnih investicija, odnosno izdvajanje od 360 miliona dinara za dodatne troškove izgradnje Žeželjevog mosta na Dunavu u Novom Sadu.

Kada je reč o budžetskim rashodima, predloženim rebalansom je predviđeno povećanje od 64 miliona dinara za obnovu područja u pokrajini oštećenih u majskim poplavama.

U predlogu pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu ovogodišnjeg vojvođanskog budžeta, koji je sa još dve tačke u dnevnom redu 35. Sednice Skupštine Vojvodine, navedeno je da ukupni budžetski rashodi iznose oko 62,5 milijardi dinara, dok su prihodi planirani na iznos od 58,7 milijardi.

Izvor: Tanjug