Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrio Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2015. godinu


Četvrta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su, na sednici od 27. septembra 2016. godine, razmotrili Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2015. godinu.

Zamenik predsednika Visokog saveta sudstva Miroljub Tomić istakao je, predstavljajući Izveštaj, da je Visoki savet sudstva u 2015.godini radio u nepotpunom sastavu, sa devet umesto 11 članova. Advokatska komora do danas nije kandidovala člana koji bi je zastupao u VSS, a protiv jednog člana, koji je 2012. godine udaljen iz VSS, postupak još uvek traje. U međuvremenu je izborna komisija VSS donela odluku o pet izbornih članova, te po izboru u Narodnoj skupštini VSS sada broji 10 članova, izneo je Tomić.

On je naveo da su, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), sednice VSS javne, kao i da je Savet sve svoje odluke transparentno objavljivao.

Govoreći o primeni propisa Tomić je istakao da je izmenjeno više pravilnika, od Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014, 142/2014, 41/2015 i 7/2016), do Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015), koji za cilj imaju izbor sudija i pojačavanje disciplinske odgovornosti.

U 2015. godini održano je 28 redovnih i sedam telefonskih sednica, izabrano 128 sudija, jedan predsednik suda je razrešen, a u periodu od 2013. do 2015. godine sudijsku funkciju je napustilo 318 sudija, dok je VSS, kao drugostepeni organ, odlučivao u 13 predmeta.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva za 2015. godinu i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

U nastavku sednice, razmotreno je pet predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva.

Miroljub Tomić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva je, u ime predlagača, obrazložio predloge odluka istakavši da je VSS dostavio predloge kandidata za prvi izbor na sudijsku funkciju za veći broj sudova u Srbiji. On je dodao da je VSS utvrdio potrebe po sudovima, raspisao konkurs, kao i sproveo postupak za predlaganje kandidata za izbor na sudijsku funkciju. Ukupno se prijavilo 1.225 kandidata, a VSS je 91 dan posvetio razgovorima sa kandidatima pre predlaganja Narodnoj skupštini.

Po okončanju rasprave članovi Odbora prihvatili su predloge odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva.

Članovi Odbora prihvatili su većinom glasova i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu i Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu i uputili ih Narodnoj skupštini po hitnom postupku.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 27.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija