Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: Sudije izabrane prvi put na sudijsku funkciju položile zakletvu pred predsednicom Narodne skupštine


Sudije, koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na vanrednoj sednici Narodne skupštine 24. jula 2015. godine, položile su 25. septembra 2015. godine zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srbje, pred predsednicom parlamenta, Majom Gojković.

Zakletvu je položilo 10 novoizabranih sudija Prekršajnog suda u Beogradu i po jedan sudija koji je izabran za Osnovni sud u Čačku i Privredni sud u Užicu.

Polaganju zakletve prisustvovao je ministar pravde, Nikola Selaković i predsednik Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević.

Gojković je sudijama poželela uspešan rad i navela da veruje da će suditi nezavisno i nepristrasno, u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonom, isključivo po svojoj savesti i tako obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije u Republici Srbiji.

"Verujemo da će tokom svog trogodišnjeg mandata u sudovima opšte i posebne nadležnosti novoizabrani nosioci pravosudnih funkcija pružiti značajan doprinos nastavku reformi pravosudnog sistema u cilju stvaranja nezavisnog, modernog i efikasnog pravosuđa i unapređenja vladavine prava u celini", rekla je Gojković.

Sudije u skladu sa Zakonom o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014 i 40/2015), pre stupanja na funkciju, polažu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine Republike Srbije.

Tekst zakletve glasi: "Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu, po najboljem znanju i umeću i služiti samo istini i pravdi".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 25.09.2015.