Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 25. septembra 2015. godine održane sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za evropske integracije, Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Odbora za spoljne poslove - Razmotreni i prihvaćeni predlozi zakona, Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija


41. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 25. septembra 2015. godine, razmatran je i prihvaćen Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.04.2015. godine do 30.06.2015. godine.

Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predstavili su članovima Odbora Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.04.2015. godine do 30.06.2015. godine sa posebnim osvrtom na oblast elektronskih komunikacija i poštanski saobraćaj. Tom prilikom, navedeno je da je na predlog Ministarstva, Vlada Republike Srbije donela Odliku o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor modela privatizacije Preduzeća za telekomunikacije "Telekom Srbija", kao i Zaključak o dostupnosti podataka o poslovanju tog preduzeća. Takođe, istaknuta je Odluka Vlade o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na uređenju odnosa između "Telekoma Srbija" i Javnog preduzeća "Pošta Srbije", po pitanju zakupa nekretnina.

Kada je reč o zakonskim i podzakonskim aktima, usvojen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica, a donet je i Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu.

Na sednici Odbora navedeno je i da Ministarstvo sprovodi proceduru usvajanja Pravilnika o zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanje podataka o elektronskim komunikacijama. Poseban akcenat dat je procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje terestričkog televizijskog signala, koje je vodilo to Ministarstvo. Reči je bilo i o promotivnoj kampanji, koja je imala za cilj upoznavanje javnosti sa procesom digitalizacije, koju su realizovali Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Javni medijski servis, u saradnji sa Regulatornim telom za elektronske medije i svim emiterima.

Pomenut je i pozivni centar, koji je počeo sa radom 3. aprila 2015. godine, a čijim pozivanjem građani mogu dobiti sve informacije o procesu digitalizacije.

U periodu koji obuhvata Izveštaj, Ministarstvo je obrazovalo i Radnu grupu za izradu Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti, kojim je planirano uređenje svih mera zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono - komunikacionim sistemima.

Ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija sednici su, sa saradnicima, prisustvovali pomoćnici ministra Irina Reljin i Sava Savić.

38. sednica Odbora za spoljne poslove

Na 38. sednici, održanoj 25. septembra 2015. godine, članovi Odbora za spoljne poslove usvojili su više inicijativa za posete i konstatovali redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine.

Na sednici su jednoglasno usvojeni izveštaji o realizovanim posetama i upućeni narodnim poslanicima radi informisanja, a konstatovani su i ostali realizovani kontakti.

42. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 25. septembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada.

Članovi Odbora su, na predlog zamenika predsednika Odbora Lasla Varge, na dnevni red uvrstili još jednu tačku, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost obrazložila je Nataša Kovačević, pomoćnik ministra finansija.

Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.

Odbor je razmotrio i jednoglasno prihvatio i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, koji je obrazložila Vera Rovčanin Orlović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

U nastavku sednice, članovi Odbora odredili su predstavnike Odbora za Konferenciju "Ekonomsko upravljanje i stvaranje radnih mesta u EU i u zemljama proširenja", koja će biti održana u Sarajevu, 15. i 16. oktobra 2015. godine.

134. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 25. septembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su četiri Predloga zakona, koje je podnela Vlada i koji su uvršteni u Dnevni red 17. vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini.

Članovi Odbora ocenili su da su predlozi zakona o:

  • izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,
  • izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
  • izmenama Zakona o hipoteci i
  • potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije,

u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su, pored članova Odbora prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 25.09.2015.