Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STATUT GRADA BEOGRADA: Izmena ovog propisa predviđa prenos nadležnosti na gradske opštine. Grad će biti podeljen na dve zone, uz smanjenje broja odbornika u Skupštini grada


Gradske opštine Beograda će u narednih deset dana imati sastanak u Skupštini grada Beograda, kada će dati svoje predloge šta je od nadležnosti grada neophodno vratiti opštinama, a šta je potrebno centralizovati, rekao je gradski menadžer Goran Vesić.

Potom će, dodao je Vesić, biti održana sednica Komisije za izmenu Statuta grada Beograda("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013), kada će biti ustanovljen Nacrt novog Statuta koji bi trebalo da obezbedi da Beograd bude više decentralizovan, da skladnije funkcioniše kao celina, kako bi građani mogli da završavaju poslove tamo gde to najbrže mogu da urade.

Suštinska izmena se nalazi u članu 6. i on omogućava da Grad Beograd može da prenese određene poverene nadležnosti, koje je dobio od republike, gradskim opštinama. To će omogućiti suštinsku decentralizaciju grada. Osim toga, dogovoreno je da se grad podeli na dve zone, gradsku i prigradsku. Gradsku zonu će činiti deset, a prigradsku sedam opština. Te dve zone će imati različite nivoe decentralizacije. Opštine u prigradskoj zoni će biti više decentralizovane, dok će one u gradskoj biti manje, ali će i one imati veće nadležnosti nego što su imale do sada.

Osim toga, naveo je gradski menadžer, biće smanjen broj odbornika u Skupštini grada.

– Grad Beograd će imati 65 odbornika, tako da će proporcionalno biti smanjen broj odbornika i članova veća u skupštinama opština. Samo po tom osnovu u gradu i gradskim opštinama će biti gotovo 300 funkcionera manje, što će i dovesti do smanjenja troškova. Naš cilj je da za sedam do deset dana izađemo sa prvim nacrtom novog Statuta, a nakon toga će uslediti javna rasprava kako bismo do kraja godine, istovremeno kada se budu usvajale izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon) i Zakona o glavnom gradu("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon), izašli sa predlogom novog Statuta – naglasio je Vesić i dodao da bi tako Grad Beograd sledeću godinu dočekao sa novim statutom, koji će biti suštinski iskorak napred.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 25.09.2015.