Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA: Kaznu boravka u samici izriče disciplinska komisija onima koji pokušaju bekstvo, planiraju pobunu ili poseduju mobilni telefon. Po Zakonu, ova disciplinska mera može trajati najduže 15 dana, ali je kaznu izuzetno moguće produžiti i na čitav mesec za više disciplinskih prestupa. Zatvorenicima, dok su u samici, nisu uskraćena osnovna prava predviđena Zakonom. Oni i dalje imaju pravo na prijem paketa, na posete, boravak na svežem vazduhu, odlazak u kantinu, mogu da čitaju i pišu, a takođe mogu da budu i radno angažovani


U prostoriji ne većoj od četiri kvadratna metra, opremljenoj osnovnim nameštajem i uz minimum svetlosti, zatvorske dane provode osuđenici koji prekrše zatvorska pravila. Takozvana samica je zatvor u zatvoru. Rezervisana je za one koji pokušaju da pobegnu, organizuju pobunu ili sakriju mobilni telefon. Zasebne prostorije rezervisane su često i za ubice dece i silovatelje, jer njima u zatvoru preti opasnost od drugih zatvorenika.

Osuđenom se mora osigurati neograničen pristup vodi za piće i sanitarnim uređajima. Tokom ove disciplinske mere, on može da čita i piše i ima pravo da boravi van prostorije na svežem vazduhu u trajanju od najmanje jedan čas dnevno. Ostatak vremena provodi u samici.

Izricanje mere upućivanja u samicu regulisano je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014 - dalje: Zakon). Kazne izriče disciplinska komisija i to isključivo za teže prestupe kao što su bekstvo ili pokušaj bekstva, pripremanje ili podstrekivanje na pobunu ili bekstvo, nasilje, fizičko ili psihičko zlostavljanje. Tu su i pravljenje, posedovanje ili korišćenje opasne stvari ili sredstava za komunikaciju na daljinu, kao i ugrožavanje, oštećenje ili uništenje imovine većeg obima - rečeno je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Razlog za odlazak u samicu može biti i odbijanje izvršenja zakonitog naloga usled čega je nastupila teža štetna posledica. Za ugrožavanje tuđeg zdravlja namerno ili grubom nepažnjom takođe se ide u izolaciju, ali i za protivljenje zdravstvenom pregledu ili merama za sprečavanje opasnosti od zaraza, navode u Upravi.

U samicu idu i oni koji u zatvoru kradu, kao i oni koji za tri meseca naprave tri lakša disciplinska prekršaja, kao što su na primer, kockanje, tetoviranje ili pirsing, međusobna trgovina stvarima ili vređanje zaposlenih u zatvoru. Ova stroga kazna predviđena je i za one koji odbiju da se testiraju na drogu. Po Zakonu, ova disciplinska mera može trajati najduže 15 dana, ali je kaznu izuzetno moguće produžiti i na čitav mesec za više disciplinskih prestupa.

Zatvorenicima, dok su u samici, nisu uskraćena osnovna prava predviđena Zakonom. Oni i dalje imaju pravo na prijem paketa, na posete, boravak na svežem vazduhu, odlazak u kantinu, mogu da čitaju i pišu, a takođe mogu da budu i radno angažovani.

Pre nego što ga upravnik pošalje u samicu, zatvorenika mora da pregleda zatvorski lekar. Jedan pregled dnevno obavezan je i narednih dana, dok god traje kazna. Jednom sedmično u posetu mu dolazi upravnik i vaspitač.

U najdrastičnijim slučajevima, zatvoreniku koji uporno remeti red, ozbiljno ugrožava bezbednost i predstavlja opasnost za druge, upravnik može, uz prethodno mišljenje lekara, izreći takozvanu meru usamljenja u neprekidnom trajanju najduže do tri meseca. Tokom kalendarske godine ova mera se može primeniti najviše dva puta, a mora se prekinuti odmah ukoliko tako kaže lekar. Usamljenje podrazumeva da osuđenik nema nikakve kontakte sa ostalima u zatvoru. Ovakav zatvorenik ima pravo na jedan čas dnevno šetnje, ali u samoći.

Pre nego što zatvorenika pošalje u samcu, upravnik može da mu izrekne ukor, da mu ograniči prijem paketa, oduzme pogodnosti ili zabrani mu da raspolaže novcem u zatvoru.

Tako je Zakon regulisao zatvorska pravila, odredivši da samica bude poslednje rešenje za nedisciplinovane.

Izvor: Vebsajt Politika, Dorotea Čarnić, 22.08.2017.
Naslov, Izvod iz vesti: Redakcija