Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU: Da bi stranac mogao da kupi zemlju mora da ima bar 10 godina prebivalište u Srbiji, odnosno u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi zemlju, mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, mašine, opremu da bi obavljao poljoprivrednu proizvodnju. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, u svom vlasništvu može da ima do dva hektara zemljišta. Predmet kupovine ne može biti ni građevinsko zemljište, zaštićeno prirodno dobro ni parcele u blizini vojnih kompleksa


Predlogom zakona o  izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim će se stranim državljanima iz zemalja EU ograničiti kupovina zemljišta, popravljamo ono što je definisano Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, štiteći interese Srbije, domaćih poljoprivrednika i oranica, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branimir Nedimović.

Izmenama zakona, kaže Nedimović, pravimo novi prelazni period u okviru koga moraju da se ispune kumulativni uslovi kako bi uopšte došlo do bilo kakvog prometa privatne svojine sa strancima.

Istakao je da je predviđen rok od 10 godina od usvajanja Zakona u kome fizička lica koja su državljani EU moraju da imaju nastanjenje u Srbiji da bi uopšte mogli da kupe poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini, te da nisu tačne priče da će oni koji su po Zakonu o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008) već nekoliko godina u Srbiji moći pre isteka 10 godina da kupe zemljište.

"Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini uopšte nije predmet rasprave", podvukao je ministar i precizirao da uslov da stranac deset godina živi u Srbiji počinje da važi od dana usvajanja zakona.

Stranac, kako je naveo, koji želi da kupi zemljište mora da ga i obrađuje najmanje tri godine i da ima aktivno registrovano poljoprivredno gazdinstvo u trajanju od deset godina.

Moraće, dodaje, i da ima svoj alat, mašine za obrađivanje zemljišta, a moći će da kupi do dva hektara.

Predmet kupovine, navodi ministar, ne mogu biti ni poljoprivredna zemljišta koja su u skladu sa posebnim zakonima i planskim aktima definisana kao građevinsko zemljište, kao ni zaštićeno prirodno dobro ni parcele u blizini vojnih kompleksa.

Kako je predviđeno, odredbe predloženih izmena zakona se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.

Predlog zakona treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem od 1. septembra 2017. godine, što je bilo predviđeno SSP-om.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.08.2017.
Naslov, Izvod iz vesti: Redakcija