Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU: Neće biti polaganja posebnog stručnog ispita u 2015. godini za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla


Zavod za intelektualnu svojinu izdao je sopštenje u kome se navodi da u 2015. godini neće organizovati polaganje posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, industrijskog dizajna i oznaka geografskog porekla.

Očekuje se da će odgovarajućim podzakonskim aktima biti posebno uređena ova materija,  čime bi se van snage stavio važeći Pravilnik o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla ("Sl. list SRJ", br. 48/95).

Izvor: Vebsajt Zavod za intelektualnu svojinu, 27.08.2015.