Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG UREDBE KOJOM SE UTVRĐUJE PROGRAM OSTVARIVANJA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025 SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA PERIOD 2017. DO 2023. GODINA: Dokument predviđa implementaciju evropskih pravila koje smo dužni da primenimo, a među njima je i Direktiva 347


Privredna komora Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike organizovali su javnu raspravu o Predlogu uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017 do 2023. godine. Na skupu u PKS diskutovalo se i o Izveštaju o strateškoj proceni uticaja POS-a na životnu sredinu.

Privredna komora Srbije je po svojoj funkciji uvek tu da omogući društvu i privredi Srbije da vode javne rasprave i da iznesu sve što je aktuelno i značajno za privredu i građane, istakao je Aleksandar Perić, specijalni savetnik u PKS.

"Od velikog je značaja za građane i privredu da se obezbedi energetska bezbednost i da se na pravilan način procene resursi koji obezbeđuju tu bezbednost. Važno je obezbediti i što veći nivo održivog razvoja da stepen zaštite životne sredine bude na zadovoljavajućem nivou. I da se taj nivo postiže najboljim dostupnim tehnikama. Dosad je preko sajta Ministarstva stiglo 76 primedbi i jedna trećina je prihvaćena", istakao je Perić.

Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike ukazala je na važnost Uredbe i istakla da dokument predviđa implementaciju evropskih pravila koje smo dužni da primenimo, a među njima je i Direktiva 347.

Ova Uredba je napravljen kao živ dokument i može da se izmeni u skladu sa zakonom. Između ostalog, predviđa povlačenje iz rada osam termo blokova uz zamenu novim objektima. Uvek organizujemo javne rasprave, jer samo tako možemo da dobijemo primenjiv dokument u praksi, objasnila je Filipović.

Kako je istaknuto tokom diskusije, potrebno je ostvarivanjem razvoja energetike u narednom periodu uspostaviti balans između proizvodnje energije iz dostupnih izvora, potrošnje energije i efikasnije proizvodnje i korišćenja energije iz obnovljivih izvora. Efikasnijom proizvodnjom energije iz dostupnih izvora, sa planiranim i isplativim plasmanom, moguće je uspostaviti održivi energetski sistem. S druge strane, strateški pristup energetici je put smanjenja ekoloških pretnji i ekonomskih troškova.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.07.2017.
Naslov: Redakcija