Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Republičko javno tužilaštvo preduzima dodatne mere za borbu protiv nasilja u porodici. Izdato Opšte obavezno uputstvo i naložene vanredne kontrole postupanja javnih tužilaštava i analiza rizika


U cilju efikasne primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon), koji se primenjuje od 1. juna 2017. godine, Republičko javno tužilaštvo preduzelo je niz mera kojima se uvode specijalizacija, prioritetno postupanje i izveštavanje, analiza rizika i pojačana kontrola u svim predmetima nasilja u porodici, kako bi javno tužilaštvo preduzimanjem mera iz svoje nadležnosti najodlučnije odgovorilo na nasilje u porodici i sprečilo njegovo ponavljanje.

U tom smislu, 30.05.2017.godine Republički javni tužilac izdala je Opšte obavezno uputstvo O. Br. 1/17, kojim je naložena specijalizacija u javnim tužilaštvima, tj. određivanje u svakom javnom tužilaštvu jednog ili više zamenika javnog tužioca, koji su završili specijalizovanu obuku, radi postupanja u ovim predmetima. Takođe, opštim obaveznim uputstvom precizirana je obaveza vođenja evidencija o predlozima za produženje hitnih mera, zahtevima za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici i radu grupe za koordinaciju i saradnju, koje su osnovna javna tužilaštva obavezna da osnuju na svom području. Opštim obaveznim uputstvom uvedeno je mesečno izveštavanje javnih tužilaštava Republičkom javnom tužilaštvu o primeni Zakona.

Imajući u vidu nedavne tragične događaje, kao odgovor na porast krivičnih dela protiv braka i porodice Republički javni tužilac naložila je sprovođenje vanredne kontrole postupanja javnih tužilaštava i analizu rizika, osnivanjem komisija u osnovnim javnim tužilaštvima, koje će razmotriti postojanje rizika neposredne opasnosti od ponavljanja nasilja u porodici u svim postojećim predmetima nasilja u porodici, primenjene mere, potrebu za preduzimanjem dodatnih radnji i mera i mogućnost hitnog pokretanja i vođenja efikasnog krivičnog postupka. Shodno analizi, u svakom predmetu izradiće se plan postupanja, čije će sprovođenje, u odnosu na lica kod kojih postoji neposredna opasnost od vršenja nasilja u porodici, pratiti Apelaciona javna tužilaštva. Takođe, na osnovu analize rizika, prethodne osuđivanosti i sklonosti ka vršenju nasilja, formiraće se evidencija potencijalnih učinilaca krivičnih dela navedenih u Zakonu, uz navođenje svih ranije izrečenih kazni i mera u vezi sa krivičnim delima sa elementima nasilja.

Izvor: Vebsajt Republičkog javnog tužilaštva, 26.07.2017.
Naslov: Redakcija