Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavna odredba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja predviđa da pravo na porodičnu penziju preminulog, koji je u vreme zaključenja braka navršio 65 godina, može naslediti njegov bračni drug pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine


Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnom odredbu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018) koja predviđa da pravo na porodičnu penziju preminulog, koji je u vreme zaključenja braka navršio 65 godina, može naslediti njegov bračni drug pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

Ustavni sud je utvrdio da nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) deo člana 28a u delu koji se odnosi na propisivanje godina starosti u kojima je preminuli zaključio brak, odnosno u delu odredbe koji glasi: "Ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije u trenutku zaključenja braka navršio godine života iz člana 19. tačka 1) ovog zakona".

Ustavni sud je utvrdio da se osnovano ističe da je ovim povređeno načelo zabrane diskriminacije iz člana 21. Ustava po osnovu starosti.

Uvođenjem novih uslova za ostvarenje prava na porodičnu penziju, i to samo u odnosu na situaciju sklapanja braka posle navršene 65 godine života osiguranika, sa obrazloženjem sprečavanja zloupotrebe prava na brak i prava na porodičnu penziju, zakonodavac je, prema stavu Ustavnog suda, napustio teren legitimnog cilja ovog zakona.

Ustavni sud je ukazao da su pitanja trajanja braka, kao dokaz stvarnog ostvarenja zajednice života supružnika, a posledično i prava koja proističu iz braka, materija Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), a ne Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

"Porodičnim zakonom predviđeni su postupci u bračnom sporu, te u slučaju utvrđenja nepostojanja ili ništavosti braka, nestao bi i pravni osnov za ostvarenje prava na porodičnu penziju", naglasio je Ustavni sud.

Ovaj sud je odlučio da Narodnoj skupštini, kao zakonodavcu, uputi pismo u kojem će se ukazati na potrebu da se preostali deo odredbe člana 28a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji ustavno pravno nije sporan, pravno-jezički uobliči i integriše u ostale uslove za ostvarivanje prava udove, odnosno udovca na porodičnu penziju.

Odredbe Zakona koje regulišu navedena pitanja moraju da budu precizne, jasne i odredive, kako bi se otklonila svaka eventualna nedoumica prilikom njihove primene, ukazao je Ustavni sud u objavljenoj odluci, čime je neustavna odredba Zakona prestala da važi.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018)

Član 28a

Ako je umrli osiguranik ili umrli korisnik starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije u trenutku zaključenja braka navršio godine života iz člana 19. tačka 1) ovog zakona, bračni drug može steći pravo na porodičnu penziju pod uslovom da imaju zajedničko dete ili da je brak trajao najmanje dve godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.06.2019.
Naslov: Redakcija