Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIMENI NOVI ELEKTRONSKI SERVISI ZA UTVRĐIVANJE POREKLA ROBE: Zahvaljujući novim e-servisima postupak podnošenja zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenje o poreklu robe i prijave za potvrđivanje znanja o poreklu robe, sada će trajati deset minuta, moći će da se obave online i neće biti neophodan odlazak u Upravu carina


Postupak podnošenja zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenje o poreklu robe i prijave za potvrđivanje znanja o poreklu robe koje je jedan od uslova za sticanje svojstva ovlašćenog izvoznika, zahvaljujući novim e servisima Uprave carina sada će trajati svega deset minuta, moći će da se obave online i neće biti neophodan odlazak u Upravu carina.

To je rečeno na predstavljanju IT aplikacije i elektronskih servisa za poreklo robe namenjene pre svega poslovnoj zajednici.

Pomoćnica direktora u sektoru za tarifske poslove u Upravi carina Sonja Lazarević rekla je da je uz podršku Međunarodne finansijske korporacije IFC grupacije Svetske banke, načinjen još jedan korak na unapređenju kvaliteta servisa koji Uprava carina pruža kompanijama koje se bave međunarodnom trgovinom.

"Pre nekoliko dana počela je primena dva elektronska servisa za e poreklo i oni obuhvataju elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenja o poreklu robe i prijave za potvrđivanje znanja o poreklu robe koje jedan od uslova za sticanje svojstva ovlašćenog izvoznika", rekla je Lazarevićeva.

Postupak podnošenja zahteva za izdavanje obavezujućeg obaveštenja do sada je trajao nekoliko dana i bio je neophodan odlazak na šalter Uprave carina.

Sada je to moguće učiniti onlajn i za prijavu je potrebno svega desetak minuta.

"Ovi servisi omogućili su domaćim i stranim kompanijama da onlajn mogu da podnesu zahtev za izdavanje obavezujućeg obaveštenja i da ujedno prate status zahteva. Tako štede vreme, sredstva, kao i naše vreme", rekla je Lazarevićeva.

Ona je navela i da Srbija prva u regionu primenjuje ovaj elektronski servis.

Takođe je rekla da se Uprava carina neće samo na tome zadržati budući da je modernizacija usluga i rada u toku, te da će se potruditi da omogući nove servise kako bi se olakšao rad.

Ona je dodala da Uprava carina modernizacijom i jačanjem sopstvenih administrativnih i operativnih kapaciteta nastoji da maksimalno olakša poslovanje kako domaćim, tako i stranim kompanijama.

"Partnerski odnos s privredom je strateško opredeljenje Uprave carina i ona čini sve da stvori uslove za efikasnije poslovanje u Srbiji. Nova aplikacija za poreklo robe kompanijama će smanjiti troškove i vreme koji su potrebni za obavljanje ove vrste carinskih formalnosti, a sa druge strane, nama će omogućiti bolju kontrolu uvoza i izvoza", zaključila je Sonja Lazarević.

Menadžerka projekta IFC Grupacije Svetske banke Violane Konar Lejsi izrazila je nadu da će nova IT aplikacija i elektronski servisi brzo dostići svoju punu funkcionalnost i ispuniti očekivanja svih onih kojima su namenjeni.

Ona je navela da su kompanijama najvažnije transparentnost, predvidljivost i ušteda vremena, a Upravi carina će biti omogućena efikasnija naknadna provera porekla robe.

"Ideja je bila da se pomogne kompanijama, privrednim subjektima u poslovanju i povezivanju sa Upravom carina, odakle su nam se pre nekoliko godina javili sa željom da se uspostavi servis usluga i da se olakša subjektima i skrati postupak. Smatramo da će to predstavljati veliki korak u postizanju transparentnosti i efikasnosti postupka", rekla je Konar Lejsi.

Načelnica u Sektoru za tarifske poslove Sara Srdić pokazala je kako praktično izgleda podnošenje zahteva za obavezujuće obaveštenje o poreklu robe.

"Zahvaljujući novoj IT aplikaciji, moguće je bez dolaska u Upravu carina s minimumom potrebne dokumentacije podneti zahtev ili prijavu, pratiti status predmeta i u svakom trenutku elektronski pristupiti izdatim dokumentima. Naša vizija da se u ovom segmentu carinskog poslovanja privrednoj zajednici olakša i ubrza postupak, sada je realnost", rekla je Srdićeva.

Ona navodi da taj postupak traje svega 10 minuta, a ranije je trajao više dana.

Nakon prijave, privredni subjekt dobija povratnu informaciju da je predat zahtev.

Izvor: Vebsajt RTV, 25.06.2019.
Naslov: Redakcija