Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU: Pravilnik propisuje da Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira i treći pokušaj vantelesne oplodnje, pod uslovima koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO


Parovi koji ni posle dva pokušaja vantelesne oplodnje nisu uspeli da dobiju potomke, mogu da se prijave za treći pokušaj VTO o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja.

To je, na inicijativu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) omogućeno Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 57/2016), koji je stupio na snagu 25. juna 2016. godine.

Za ove parove važe isti uslovi kao za prvi i drugi pokušaj, a koje je utvrdila Republička stručna komisija za lečenje postupcima BMPO.

Osigurana lica koja se prijavljuju za treći pokušaj VTO takođe imaju mogućnost da se prilikom izlaska na lekarsku komisiju filijale opredele da proces obave u jednoj od pet državnih ustanova (KC Srbije, GAK "Narodni front", KC Niš, KC Vojvodine i OB Valjevo) ili u jednoj od 11 privatnih ustanova sa kojima RFZO ima zaključen ugovor.

Republički fond je obezbedio dovoljne kapacitete do kraja 2016. godine za sva tri pokušaja vantelesne oplodnje, kako u državnim tako i u privatnim zdravstvenim ustanovama.

U stručnim krugovima već neko vreme raspravljalo se o mogućnosti da se za biomedicinski potpomognutu oplodnju o trošku zdravstvenog osiguranja podigne starosna granica za žene, koja je sada 40 godina. Prevagnuo je, ipak, stav da je bolje da se omogući veći broj pokušaja vantelesne oplodnje, jer to, prema mišljenju lekara, više nego pomeranje starosne granice, povećava šanse za potomstvo.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. V., 27.06.2016.
Naslov: Redakcija